Skifergass verre enn kull?

Skifergass er «det nye oljeeventyret» i følge næringslivsjournalister og Statoil, som investerer tungt i virksomheten. Men klimaforskere er bekymret. Utvinningsmetoden gjør at klimavirkningene er mye større enn for vanlig naturgassbruk. Enkelte studier viser større enn kull, sett i et perspektiv på noen tiår. De enorme forekomstene er i seg selv en stor klimatrussel. Også lokale forurensinger, særlig av grunnvann, gir grunn til bekymring, forteller professor Hans Martin Seip (Cicero) som har sett på nyere forskning om skifergass. Det er bakgrunnen for de mange protester mot skifergassvirksomhet over hele verden.

Alvorlig for klimaet

I de siste årene har det blitt påvist store forekomster av ukonvensjonell naturgass, særlig det som er blitt kjent som skifergass. Som annen gass gir den mindre CO2-utslipp ved forbrenning enn kull og olje. Problemet er at utvinningsmetoden gir lekkasjer av metan, som påvirker drivhuseffekten over 20 ganger mer enn CO2. Enkelte studier konkluderer med at klimavirkningene ved generell bruk av skifergass kan være større enn ved bruk av annet fossilt brensel sett i perspektiv på opp til hundre år. Ved bruk til elektrisitetsproduksjon er virkningen noe mindre, men fortsatt verre enn for kull sett over tjue år. Andre studier kommer fram til lavere tll, men usikkerheten er stor.

Mengdene av tilgjengelig skifergass er et stort problem i seg selv. Det er anslått til mellom 540 og 1800 billioner kubikkmeter, som er flere ganger mer enn vanlig naturgass. Hvis alt dette blir brent, vil det alene kunne være nok til å øke global temperatur med opptil et par grader Celsius.

Også lokale skadevirkninger

Skifergassen er vanskeligere å produsere enn vanlig naturgass. Fremstillingen krever at man får skiferen til å sprekke opp slik at gass frigjøres, ved hjelp av vann under trykk. Det er dette som kalles «fracking». I prosessen tilsettes også en rekke kjemikalier, noen av dem er kreftfremkallende.

På Statoils nettsider blir bekymringene knyttet til dette bagatellisert. Uavhengige forskere har større betenkeligheter. Det er påvist lekkasjer til omgivelsene og det er grunn til å frykte kjemikalieforurensing av grunnvannet, mener også det amerikanske Environmental Protection Agency (USEPA.)

Les Hans Martin Seips artikkel om kifergass.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*