Norsk gass – problemet eller løsningen?

Blant norske politikere tas det for gitt at norsk gass erstatter verre energikilder. Ideen om gass som en «bro» mellom kullsamfunnet og fornybarsamfunnet er en fin tanke for oss nordmenn, som vi kan fortsette å dyrke så lenge vi mangler en uavhengig vurdering av vår politikk, skriver Anders Waage Nilsen, redaktør av klimamagasinet «2 grader Celsius».  I virkeligheten er naturgass mer problematisk enn mange er klar over. Framfor alt gir en overgang fra kull til gass ikke en så stor reduksjon i CO2-utslipp som verden trenger hvis vi skal berge togradersmålet. Les hele artikkelen i Energi og Klima.

Spre klimavett,
del denne saken!