«Skammelig!» Lokal debatt om klimabok

I boka «Hva skjer? – to besteforeldre på klimareise i Norge» figurerer Levanger blant eksemplene på kommuner der det ikke skjer noe som helst. «Når jeg graver og spør byråkrater og politikere der om den lokale klimaplanen, så sier de at ‘dette er egentlig bare tull’», forteller forfatter Svein Skotheim. Nå går debatten i Levangeravisa, der tidligere stortingsrepresentant Per Aunet leder an i kritikken.  Han synes kommuneledelsen har grunn til å skamme seg. Og på lederplass advarer redaktøren byens politikere mot å trekke på skuldrene av den negative oppmerksomheten. «Vær så god, prøv den taktikken og se hvordan det går! Men, før dere gjør det, kan dere med fordel gå inn på nettsiden til Besteforeldreaksjonen og se hvilke folk som er med på dette initiativet.»

Manglende politisk vilje

Den uvanlige angrepsvinkelen til Bente Bakke og Svein Skotheim, ved å reise rundt og se på hva som faktisk skjer med lokale klimaplaner, og snakke med politikere, kommunens folk og lokale aktivister, har gitt klimaspørsmål ny oppmerksomhet. I Levanger er kontrasten til nabobyen Trondheim blir lagt merke til. Levangeravisa siterer fra boka: «Fra Trondheim sentrum til Levanger sentrum er det ikke mer enn om lag åtte mil. Avstanden i politisk vilje til å gjøre noe med klimagassutslippene er imidlertid enorm.»

I en lederartikkel kritiseres kommunens politikere for manglende forståelse for klimaspørsmål, og for at de har tillatt byen å framstå i negativt lys. Les redaktørens kommentar: «Et skrekkens eksempel»

Lover bot og bedring

Per Aunet (bildet) er tidligere stortingsrepresentant for SV og et engasjert medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon. – Dette hører ikke hjemme noe sted. Det har lenge blitt etterlyst en evaluering av siste miljøplan i Levanger. Men det har blitt glemt, sier han.

Ordføreren Rober Svarva (AP) innrømmer at kommunen har en vei å gå. – Dette har ikke fått fokuset de burde ha fått, det må vi ta til oss. Men nå skal klimaplanen opp til behandling i nærmeste framtid, lover han. Se reportasje i Levangeravisa.

Vekker interesse for lokalt klimaarbeid

Fra Bergen dro Svein nordover på bl.a. elsykkel. Her i Molde.

«Vi er i ferd med å ødelegge livsmiljøet til våre barnebarn så sterkt at det er uetisk. Derfor ønsket vi å se på mulighetene rundt det å få redusert utslippene, sier forfatteren.» Fra Vestby Avis: «Bestemor med massivt engasjement»

«Her i Bergen henger vi rett og slett på etterskudd, sier  Skotheim. Nå håper han at det også kan komme endringer i Bergen, som vil lette på klimautfordringene.» Fra Bergensavisen: «Bergen langt bak»

«Sett på bakgrunn av andre kommuners ambisiøse klimaplaner, men ofte manglende gjennomføringsevne, viser Arendal at det er mulig å nå målene, sier hun.» Fra Agderavisen: «Trekkes fram av klimabestemor»

Spre klimavett,
del denne saken!