Klimavalg 2013: førti organisasjoner mobiliserer

Kampanjen Klimavalg 2013 er nå i ferd med å bli bedre organisert, men vi mangler friske penger for å få skikkelig fart på arbeidet, melder kampanjeleder Svein Tveitdal i et ferskt nyhetsbrev til deltakerorganisasjonene. De er nå blitt 41 i tallet, etter at Utviklingsfondet nylig kom med (se full medlemsliste her). Thomas Cottis fra Norsk Klimanettverk og Finn Bjørnar Lund fra Besteforeldreaksjonen er etter nyttår gått inn som frivillige medarbeidere i sekretariatet. Susanne Lende fra Den norske kirke koordinerer informasjons- og mediaarbeidet, med en enkel presentasjonsfolder som første prioritet.

Informasjonsarbeid i siget

Hjemmeside for kampanjen er i kjømda, og Facebook-side  er oppe og går, sammen med Twitter (600 følgere allerede). Informasjonsansvarlig Susanne Lende (bildet) arbeider med første trykksak som vil være på plass medio februar.

Kampanjen fikk gode mediaoppslag i begynnelsen av året, i Fædrelandsvennen og Agderposten. Kampanjeleder Svein Tveitdal har laget en grundig oppsummering av klimakrisen og togradersmålet som underbygger det faglige grunnlaget og depolitiske kravene.

Aktiviteter som pågår/planlegges

  • Framtiden i Våre Hender arbeider med evaluering av de forskjellige partiprogrammene med utgangspunkt i kampanjens politiske krav. De kommer tilbake med en høring til alle organisasjonene.
  • Det arbeider med etablering av lokalgrupper som kan representere kampanjen rundt om i landet. Tomas Cottis er ansvarlig for dette. Viktig at organisasjonene bidrar med å identifisere medlemmer som er interesserte i å delta.
  • Arendalsuka (8-13 august) blir en sentral arena. Så mange organisasjoner som mulig bør delta, fortrinnsvis med egen stand og markering av Klimavalg 2013. Hvis noen ønsker hjelp til å booke plass til stand kan de ta kontakt med Svein Tveitdal (men vær rask! sier han). Sekretariatet for uka tar gjerne imot forslag på seminar/tema vi evt. kan samarbeide om.
  • Det planlegges en stormønstring i Oslo og de større byene 24. august. Mål om å mobilisere så mange som mulig fra medlemsorganisasjonene denne dagen. I arbeidsutvalget for kampanjen er Hans Jürgen Schorre (Kirkerådet) koordinator for dette arrangementet.
Spre klimavett,
del denne saken!