Oljefondet uten ansvar for klima?

Oljefondet har aksjer i 90 av verdens 100 største børsnoterte oljeselskaper, og 67 av de 100 største kullselskapene. Til sammen er mer enn 240 milliarder kroner investert i selskaper som sitter på mer karbon enn det kloden kan tåle. Det viser en utregning fra Framtiden i våre hender. Hvis kull- og oljeselskapene i fondet utvinner alle sine reserver, vil CO2-utslippene gå til himmels. Hvordan kan Norge forsvare investeringer som så tydelig strider mot våre barnebarns rett til en bærekraftig framtid? Les mer om undersøkelsen fra FIVH.

Spre kunnskap –
del denne saken!