Tenke globalt – handle lokalt!

I Romsdal og Nordmøre går diskusjonen høyt om lokalisering av nytt sykehus, og mange interesser er på banen. Også Besteforeldreaksjonen har engasjert seg, med det de kaller «et innspill på vegne av en stor gruppe innbyggere i vårt distrikt som hittil ikke har kommet frem med sin stemme: de fremtidige generasjoner».  I et åpent brev til ansvarlige politikere og sykehusadministrasjonen ber de at det må velges en plassering som vil føre til lavest mulig CO2-utslipp i regionen. Det viktigste i denne sammenheng er å redusere behovet for transport.

Transport største klimaproblem

Økonomiprofessor Arild Hervik ved Høgskolen i Molde uttaler til Romsdals Budstikke at økte transportkostnader og tidsbruk vil øke med 3 milliarder kr., dvs 180.000 kr. mer hver eneste dag i 30 år, hvis det nye storsykehuset bli lagt mellom byene Molde og Kristiansund slik planen er.  I dette vil det også ligge store ekstra CO2-utslipp og merkostnader for klimaet.

Besteforeldreaksjonen vil beholde sykehuset i byen og minner om at:

  • Her er den nødvendige infrastruktur stort sett utbygd.
  • De fleste har kort veg til sykehuset.
  • Mange kan sykle eller gå til jobb, og til behandling og besøk.
  • Varetransport blir kortere og flyplass er nært.

Besteforeldrene avslutter brevet med å vise til Brundtlandskommisjonens rapport «Vår felles framtid» fra 1987. – Gro Harlem Brundtland ble da spurt om hvilket ord i rapporten hun mente var det viktigste. Hun svarte NÅ. Vi oppfordrer de ansvarlige i sykehussaken: Tenk globalt – handle lokalt, – NÅ!                         

Spre klimavett,
del denne saken!