Tidl. styreleder Statoil: Kom i gang med klimajobben!

Bokprosjektet To besteforeldre på klimareise skrider fram. Forfatterne Svein Skotheim og Bente Bakke reiser land og strand rundt, og snakker med folk høyt og lavt. I Trondheim har Svein møtt Inge Johansen (84), tidligere styreleder i Statoil, nå aktiv i Besteforeldreaksjonen. Han er ikke i tvil om at Norge må og kan gjøre sin del av klimajobben. «Norge har de beste forutsetninger for å gå i bresjen og satse på ny teknologi og pilotprosjekter innen solenergi, havvindkraft, geovarme mv. Mye av kompetansen fra offshore- og leverandørindustrien kan brukes her.  Men det tar lang tid å bygge opp en industri, så vi må bare komme i gang!»

Advarslene må tas på alvor

På sin reise landet rundt møter Svein folk som spør: Er det sikkert at «dette med klima» blir noe problem? Det er så mange meninger, og forskerne har jo tatt feil før. Kanskje naturen ordner opp som så ofte ellers? Han lar spørsmålene gå videre til Inge Johansen, nestor innen norsk forskning og offentlighet, som tidligere professor i energiteknikk, rektor ved NTH og styreformann i Statoil.

 – Jeg er ikke klimaforsker, men noen elementære fysiske lover tilsier at de dystre prognosene for framtidens klima må tas på alvor. Gjennomsnittlig mottar jorda rundt 250 watt pr kvadratmeter pr døgn. Siden den industrielle revolusjon har klimagassene sørget for at kloden beholder mellom 1,5 og 2 watt pr kvadratmeter mer av denne energien. En slik økning på mellom 0,5 og 0,8 % mer energi kan høres lite ut, men det er nok til at økningen i temperatur kan bli dramatisk.

«Motforskningen» useriøs

Så enkelt kan en erfaren forsker slå fast at vi bør følge føre-var-prinsippet. Han sammenlikner motstanden mot forskningen om global oppvarming med «motforskningen» om helsefarene fra røyking eller tilsetting av bly i bensin. Sterke økonomiske interesser innen tobakks- og bilindustrien sto bak disse «forskningsresultatene» som ved etterprøving viste seg å være useriøse.

 – Klimaforskerne gir oss så gode prognoser som det er mulig for vitenskapen å gi. Dette er selvfølgelig langt mer å stole på enn synsingen fra krefter innen kull- og oljeindustrien, som helst vil fortsette som før.

Med tro på Trondheim

I den nye bydelen Brøset i Trondheim skal det falle naturlig for de 3500 beboerne å leve klimavennlig. Hver skal slippe ut maks 3 tonn CO2 per år. Det vanlige er 8 til 11 tonn.

Som troende legger Johansen vekt på klimarettferdighet og ansvaret for vår neste. Det meste av CO2 i atmosfæren kommer fra rike land, samlet opp gjennom 200 år fra den industrielle revolusjon. Men det er de fattige land som vil oppleve de verste skadevirkningene i form av havnivåøkning, stormer, tørke mv. Han synes kirkens ledelse gjør en god jobb, og roser Trondheim kommune og fylkeskommunen. Det gjøres en god jobb på flere områder, ikke minst innen transport. Han er også fascinert av tankene og ideene bak Brøset som ny klimanøytral bydel.

 

«Hva skjer? – to besteforeldre på klimareise i Norge» blir utgitt i januar 2013. Boka tar for seg 12 byer og regioner i Norge og ser på hva som faktisk gjøres for å få ned klimautslippene fra trafikk, boliger, industri og næringsliv. Den blir til salgs i alle bokhandler (pris 195 kr) og vil også bli mulig å kjøpe via Besteforeldreaksjonens nettsider.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Jon Stangeland | 18.11.2012

    Vi som har barnebarn, må må vi engasjere oss!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*