Trenger vi en ny Hans Nielsen Hauge?

Dette er Helena 4 år, på vei ut i verden. «Bildet av henne skal få stå der, for å minne oss om hva klimautfordringene dreier seg om», sa Halfdan Wiik fra Besteforeldreaksjonen under «klima og olje»-seminaret på Universitetet i Nordland 28. nov. Kampanjen «Klimavalg 2013» kan være kimen til en ny folkebevegelse, trodde han, som også før har endret og forbedret det norske samfunnet.

Daglig leder for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Bjørn Kjensli, understreket viktigheten av at en vellykka kampanje må kommunisere med perspektivet vanlige folk har på sin tilværelse. «De må oppleve det som et riktig og godt valg for seg og sine barn, ikke bare for ‘klimaet’».

Handlingsorientert optimisme

Seminaret var arrangert av Besteforeldreaksjonen og Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, som sammen med 38 andre organisasjoner har meldt seg inn i «Klimavalg 2013». Styreleder i Besteforeldreaksjonen, Halfdan Wiik, la vekt på den han kalte «handlingsorientert optimisme». Brede, verdiorienterte folkebevegelser, med tilslutning fra intellektuelle og folk med gode kunnskaper, har mange ganger tidligere endret utviklingskurs for det norske samfunnet. Det kan skje igjen. Les foredraget her.

Olje, verdensarv og livet i havet

Sosialantropolog Allan Sande, med forskning på Lofoten og verdensarvstatus, hevdet at potensialet for «grønne arbeidsplasser» langt overstiger det som vil bli ringvirkningene av en evt oljevirksomhet. Han framhevet også betydningen av intakte økosystemer og den biologiske absorpsjon og lagring av CO2.  «Regjeringen har laget et fond for bevaring av regnskog. Når skal vi få et tareskogfond», spurte han.

Også havforsker Stig Skreslet la vekt på den enorme bioproduksjonen som skjer utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Han var opptatt av forurensingene fra oljevirksomhet og deres negative virkning på planteplanktonets primærproduksjon som både tar opp i seg store mengder CO2 og gir oppvekstvilkår for raudåte og annet dyreplankton som er bærebjelken for våre fiskerier. «Optimale løsninger på energi, fiskeri og klimaforvaltning må søkes, og er mulig hvis vi ikke tenker så sektorisert som vi nå gjør.»

En verdikamp først og fremst

Henning Gravrok innledet med joik-inpirert jazz, og etter-lyste NATURMORAL!

Vi trenger mer kunnskap, slik vi har fått i dag. Men i like stor grad trenger vi mot til å ta et verdistandpunkt, slik at vi har kraft til å stå imot det veldige presset fra oljeindustrien og alle deres medspillere og pengesterke lobbyister, understreket Ingeborg Overvoll fra Kirkens Bymisjon og Framtiden i Våre Hender.

«Det er sant at de fattige i verden trenger mer energi. Det er også sant at norsk oljeproduksjon er renere enn mange andre lands. Problemet er at slike sannheter misbrukes til å opprettholde en løgn, nemlig at vi kan fortsette som nå, i jakt på siste dråper olje – uten at det rammer både verdens fattige og våre egne etterkommere.»

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

 1. Birgitte Grimstad | 29.11.2012

  De siste dagers pressenyheter er rystende:
  Tusenvis av flere Stortrailere på norske veier som spyr ut CO2.
  Den norske oljeminister presser på for oljeboring i Lofoten.
  Kineserne overtar Oljesandsutvinningen i Canada med klausul om ingen innblanding fra Canadiske myndigheter.
  FLOTT at noen tar initiativ til en FOLKEBEVEGELSE! DET HASTER!

 2. Kristian Frederik Brandt | 03.12.2012

  A propos tusenvis av trailere på norske veier: Dette har sammenheng med prioriteringer innenfor samferdsel. Man må satse på jernbane fremfor vei. Vanviddet kommer klart til syne hvor man for å ta unna større trafikk prioriterer vedlikehold og oppjustering av vei som går parallelt med jernbane.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*