«snart må vi bøye oss mot barn og bregner …»

Sidsel Mørck (født 1937) er kjent som en samfunnsengasjert forfatter med et stort antall diktsamlinger, novellesamlinger, romaner og barnebøker. Hun har gjennom flere tiår vært opptatt av miljøvern og er også aktiv som debattant og foredragsholder. En gang i måneden presenterer hun utvalgte dikt og diktere for lesere av Besteforeldreaksjonens nettsider.

Månedens dikt er Kolbein Falkeids “NATUR”.

N A T U R

Dette gamle temaet
for enfoldige malere og poeter,
sauegjetere og subsidierte småbrukere.
Jordens skrukkete ansikt
som langsomt lukker seg rundt
beslutningen om å dø ut.
I et rom som stadig ekspanderer
stuper ennå blaff av renhet
gjennom lysårene, som stjerneskinn
mot vårt hjørne av tilværelsen.
Snart er avstanden så stor
at vi må bøye oss ned mot barn og bregner
og be dem fortelle
hva berg, mold og gress betyr.

 

Dette diktet er typisk for Kolbein Falkeids skrivemåte, tydelig og hverdagsnært, i modernistisk tradisjon, og med stor poetisk kraft.

Falkeid ble født i 1933 og har utgitt over 20 diktsamlinger. Debutsamlingen i 1962 het ”Gjennom et glasskår” og viste allerede da en helt særgen stemme. Motivkretsen strekker seg fra det hjemlige til det fjerne og uttrykker mer eller mindre eksplisitt en global forståelse og solidaritet. Dette viser seg også i gjendikting av afrikanske poeter.

Musikaliteten i tekstene hans har ført til et fruktbarrt samarbeid med visegruppa Vamp, og han også oppnådd et stort publikum som oppleser.

I Forfatterforeningen har også tatt sin ”verneplikt”  og også vært deres representant i Norsk språkråd. I 2010 ble han slått til ridder  av St. Olavs Ordn 1. klasse for sitt litterære virke.

 

Spre klimavett,
del denne saken!