Kristen-Norge samler seg til klimavalg

Et slående trekk ved «Klimavalg 2013» er tilslutningen fra et stort antall kristelige og kirkelige organisasjoner. Blant dem er FriBU – Frikirkens barn og unge, med 270 lokallag og over 10 000 medlemmer over hele landet: speidergrupper, kor, band, konfirmanter, søndagsskoler, babysanggrupper og mye annet. «Som kristne har vi fått i oppdrag å forvalte skaperverket og kjempe for rettferdighet», sier daglig leder Eli Dorthea Taunton.

«Engasjementet fra kristen-Norge har virkelig imponert meg», sier styreleder i kampanjen, Svein Tveitdal.

De unge må bli hørt

Eli Dorthea forteller at det er mange i FriBU som er opptatt av klimaspørsmål, og av å ta vare på jorda vår.  – Vi har blitt med i Klimavalg 2013 for å vise at vi ønsker å stå sammen med flere organisasjoner for å sette klimapolitikk på dagsorden. Som barne- og ungdomsorganisasjon jobber vi for den oppvoksende generasjon, og synes det er viktig at de unge blir hørt i klimadebatten.

Mange er likevel overrasket over at menigheter engasjerer seg så sterkt i et politisk stridsspørsmål?

 – Kristne organisasjoner jobber for menneskeverd og fremtidshåp. I dagens situasjon er dette utenkelig uten at vi har en bærekraftig klimapolitikk. Derfor hører vi hjemme i Klimavalg 2013. Dessuten er vi svært opptatt av en rettferdig fordeling av godene og bekjempelse av fattigdom. Og vi veit jo hvem som rammes hardest av global oppvarming.

En verdikamp

Svein Tveitdal mener dette er med og understreker at klimakampen også er en verdikamp. De mange kristne organisasjonene vil uten tvil ha stor innflytelse på kampanjen, sier han.  – Vi ser allerede at de er blant de mest aktive til å engasjere seg i planlegging av aktiviteterog arrangementer. De har en stor medlemsmasse og velgerskare bak seg, og har evnen til å engasjere og mobilisere.

 – Sammen med miljøorganisasjoner, fagforbund og akademiske institusjoner vil de sørge for at en klimapolitikk som er rettferdig i dag, og som ivaretar de kommende generasjonene blir en viktig sak i valgkampen i 2013.   

Spre klimavett,
del denne saken!