En verden i krise – ny bok av Lester Brown

Omtalt av Per Bjørn Foros, pedagog og skribent.

Lester Brown (f. 1934) er en av verdens fremste miljøforkjempere. Han forbindes ikke minst med Worldwatch Institute og årboka “Jordens tilstand”, som i tjue år kom i norsk utgave.

Brown har skrevet femti bøker, den siste heter World on the Edge. How to Prevent Environmental and Economic Collapse. Per Bjørn Foros har lest den, og har både godord og kritikk.

Nyttig – men apolitisk

Best er Brown når han beskriver ødeleggelsene av naturmiljøet, mener Foros. “Boka er viktig for den som vil skaffe seg oversikt over dagens miljøproblemer og deres konsekvenser, og som kanskje er i ferd med å klatre opp på barrikadene. Slik sett har den noe for seg for en voksende gruppe av engasjerte besteforeldre.»

Redningen hevdes å ligge i en mer energieffektiv økonomi, overgang til fornybare energikilder, tiltak mot befolkningsvekst og økning av matproduksjonen. Men Foros er kritisk til at Brown ikke synes å se andre styringsmuligheter enn de som ligger i markedet. «Den enkeltes handlingsmulighet er hos Brown knyttet til påvirkning av markedet; bare sporadisk antydes politiske løsninger.»

Les hele artikkelen til Per Bjørn Foros

Lester Browns bok «Plan B 3.0» er oversatt til norsk og utgitt av Boksmia forlag. En litt eldre versjon er utgitt av på svensk under tittelen «Plan B2.0. Uppdrag: rädda civilisationen!» Det er bare å klikke seg inn på www.framtidsverket.se og laste ned boka gratis.

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!