Klimavalg 2013: kampanjesekretær på plass

Andrea Sofie Aasvang er engasjert som kampanjesekretær fra 1. september foreløpig  ut året . Hun har bakgrunn fra Natur og Ungdom. «Vi er svært godt fornøyd med denne løsningen», sier Svein Tveitdal, leder av Klimavalg 2013 som nå har tilslutning fra 35 ulike organisasjoner. «Skal vi lykkes i å sette dagsorden for stortingsvalget, må det jobbes systematisk og godt, hver dag, fra nå og fram til 9. september neste år.» Selv er han optimist med stor tro på det politiske potensialet i en kampanje med så bred oppslutning.

Kronerulling og bidrag fra noen av organisasjonene har gjort ansettelsen mulig. Arbeidet i høst vil i stor grad være sentrert rundt å planlegge de utadretta aktivitetene for 2013, og å etablere og koordinere de lokale gruppene av de ulike organisasjonene.

Det arbeides dessuten med å få en oversikt over ulike arrangementer som Klimavalg 2013 kan knytte seg til.

 – Det sier seg selv at mediadekning blir en viktig utfordring framover. Kampanjesekretæren får også anvaret for nettsidene våre som skal være på lufta i løpet av oktober, sier Tveitdal.

 – Klimavalg 2013 skal sette et tydelig klimastempel på den kommende valgkampen. For å sikre  gjennomføringsevnen i 2013 arbeides det nå med å få inn mer ressursertil kampanjen og få med v enda flere medlemsorganisasjoner. 35 er selvfølgelig veldig bra, og jeg er ikke minst imponert av hvordan kirken og kirkelige organisasjoner stiller opp. Men vi vet at potensialet er enda større.  

Spre klimavett,
del denne saken!