Aktuell debatt: klippe klippe fra klimafornekterne

«Global temperaturøkning har stoppet opp, det er ikke registrert noen økning siden 1998, trass i fortsatt økning av CO2-utslipp.»

Dette er klimafornekternes yndlingspåstand for tiden, gjentatt i mengder av leserbrev gjennom det siste året, til tross for at det er grundig tilbakevist. I Bergens Tidende reagerer professorene Sigbjørn Grønås og Gunnar Kvåle på at også akademikere deltar i denne desinformasjonskampanjen  –  «uten belegg i kvalitetssikret vitenskapelig forskning».

«Oppblåst klimakrise»

Under denne overskriften gikk Olav Kvalheim, professor i kjemi ved UiB, til angrep på Sigbjørn Grønås (professor i meteorologi) og Gunnar Kvåle (professor i internasjonal helse) – etter deres kronikk 19.august: «Vi kan redde miljøet, men vil vi?».

 – Det er klimamodellene som spår katastrofale temperaturøkninger, ikke virkelige målte temperaturdata, hevder Kvalheim. På tross av rekordhøye CO2-utslipp har ikke global temperatur økt i det hele tatt siden årtusenskiftet. Her er alle kurvene over global temperaturutvikling samstemte!

 – Klimakrisen er modell- og medieskapt heller enn en reell krise. Varselet om en kommende krise er jo også nyttig for de politikerne som har skapt seg en velgerplattform på klimaspøkelset.

Villedende om klimaforskning

I sitt tilsvar 5. september poengterer Grønås og Kvåle at klimakunnskapen først og fremst er tuftet på kunnskap om klimaendringer i fortiden og observasjoner av dagens klimaendringer. Rekonstruksjon av klimahistorien viser at et par av mellomistidene var litt varmere enn dagens mellomistid, men bare med noen tidels grader sammenlignet med dagens klima. Den gang sto havet 4 til 6 meter høyere enn i dag, for det meste på grunn av smelting av innlandsis ved polene.

 – Kvalheim påstår at global temperatur ikke har økt siden tusenårsskiftet. Denne påstanden er grundig tilbakevist i forskningslitteraturen. Tiåret 2001-2010 er det varmeste siden vi fikk direkte målinger og klart varmere enn tiåret før. Det er også påvist at utstråling fra kloden til verdensrommet for tiden ikke balanserer innstrålingen, en sikker indikasjon på at oppvarmingen vil fortsette de neste tiårene selv uten nye klimautslipp.

Forskere lar seg bruke

Grønås og Kvale viser til at i mange år etter at sammenhengen mellom røyking og lungekreft var vitenskapelig bevist, finansierte tobakksindustrien forskere for å så tvil om denne sammenhengen.

 – På tilsvarende måte, etter at sammenhengen mellom klimautslipp og global oppvarming er slått fast, er det fortsatt en liten gruppe med forskningsbakgrunn som påstår noe annet. Fossilindustrien i USA har støttet deres arbeid for å produsere studier om «anti-global-warming», for slik å spre falsk informasjonen til politikere og folk flest. Det undrer oss at også Kvalheim er med på å formidle villedning, uten belegg i kvalitetssikret vitenskapelig forskning.

Spre klimavett,
del denne saken!