Venstre utforder klimaforliket, vil ha større utslippskutt

Programkomiteen i Venstre vil at partiet skal kreve 40 prosent reduksjon i norske klimagassutslipp innen 2020, med utgangspunkt i 1990-nivå. Det er en kraftig utfordring til klimameldingen og klimaforliket, der målet er rundt 10 prosent – langt under anbefalingene fra FN.

– Vi kan godt si at det er en spissing av den grønne profilen. Vi har fått mye ny kunnskap om klimautfordringene og mange nye løsninger er i ferd med å tegne seg. Derfor er dette et av de politiske områdene hvor det er behov for fornyelse, sier Guri Melby, leder for programkomiteen til NRK.

Venstre er frustrert over regjeringens innsats. Tidligere i år la partiet fram en egen Venstres klimamelding.

– Jeg tror vi er stresset over at det har gått åtte år uten at noe har skjedd, og at vi har mistet disse årene i klimakampen. Derfor er det behov for enda kraftigere grep nå, sier Melby

FAKTA: I følge FNs klimapanel må rike land redusere sine utslipp med mellom 25 og 40 % innen 2020 i forhold til 1990 for at global oppvarming skal begrenses til 2 ˚C. I 1990 var norske utslipp av klimagasser på 50 mill. tonn. Målene som er satt for utslippsreduksjoner i Norge i klimameldingen er imidlertid satt i forhold til en «referansebane» som viser 59 mill tonn i 2020 (beregnet utslipp uten noen tiltak). Dermed kan målet som er satt for utslippsreduksjoner i klimameldingen innfris ved å redusere utslippene til  ca 45 mill tonn i 2020. Følger vi FNs anbefalinger for rike land, må norske utslipp reduseres til mellom 30 og 37,5 mill. tonn innen 2020.

Spre klimavett,
del denne saken!