Tre skremmende tall!

Svein Tveitdal Tveitdaltrekker i en kronikk i Aftenposten fram tre tall som summerer seg til en global katastrofe. Bakgrunnen er en artikkel av den amerikanske miljøforkjemper Bill McKibben, som tar utgangspunkt i en rapport om oljeindustriens aksjeverdier og risikoen klimaendringer utsetter  dem for. Det første tallet: 2 grader Celsius = grensen som det internasjonale samfunn har satt for global oppvarming. Det andre: 565 Gigatonn = mengden av CO2 som før 2050 kan slippes ut for å nå togradersmålet. Det tredje: 2795 Gigatonn = mengden karbon som allerede er inkludert i industriens kjente reserver. Kort fortalt det vi planlegger å forbruke!

Vi nærmer oss en farlig grense
Mer enn en tredjedel av den arktiske sommersjøisen er borte, og ny minimumsrekord settes i disse dager. Havene er blitt surere, atmosfæren over havene mer fuktige, og intensitet og hyppighet av tørke- og flomkatastrofer har økt betraktelig.

Forskerne beregner at vi kan slippe ut ytterligere 565 gigatonn CO2 til atmosfæren før 2050 og samtidig ha et rimelig håp om å begrense oppvarmingen til to grader. Stopper vi alle utslipp av klimagasser i dag, vil temperaturen likevel øke med ytterligere 0,8 grader på grunn av utslipp som allerede har funnet sted. Vi er altså allerede tre fjerdedeler på vei mot å passere togradersbegrensningen.

Rikdom for oljeselskapene = katastrofe
Tallet 2795 Gigatonn er det mest skremmende. Vi har fem ganger så mye kull, olje og gass på bok enn det klimaforskerne sier er forsvarlig å brenne. Vi må beholde 80 prosent av disse reservene i bakken for å unngå katastrofe. Problemet er at de  økonomisk sett allerede er i bruk. De er bygd inn i aksjekurser, selskapene låner penger mot dem, og de legger grunnlag for hele lands statsbudsjetter.

Vi kan ha en sunn balanse i oljeselskapene eller en relativt sunn planet. Men det ser ikke ut til at vi kan ha begge deler, skriver Tveitdal. Dagens trend peker mot en oppvarming på 6 grader som vil skape en verden tatt rett fra science fiction. Risikoen dette innebærer bør studeres nøye av aksjonærer i fossilindustrien.Og av de av våre politikere som sier de vil begrense den globale oppvarmingen til to grader. Tidsklemma er nådeløs for de som har til hensikt å handle.

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Truls Gulowsen | 10.09.2012

    Tusne takk for innsatsen for å gjøre dette viktige regnestykket tilgjengelig på norsk: Når vi har funnet 5 ganger mer fossile brensler enn vi kan bruke må det være på tide å si stopp til leting i nye sårbare områder.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*