På gata med ny brosjyre

Lørdag 2. juni deltok  Besteforeldreaksjonen på den årlige Miljøfestivalen i Oslo, med egen stand og ny informasjons- og vervebrosjyre, finansiert av Klimaløftert. Besteforeldrenes klimaaksjon er basert på overbevisningen om at vi som mennesker bryr oss om livskvaliteten til framtidige generasjoner – tilgang på ren luft og vann, mat og husly for alle innbyggere på planeten.  Vi inviterer til klimadugnad, i tro på at det nytter!

«En vellykket debut for brosjyren må vi kunne si», melder besteforeldreaktivist Mette Newth. «Brosjyren gir et solid inntrykk og er et godt grunnlag for diskusjoner med publikum. De iherdige BKAere på standen fant snart at veien til besteforeldres hjerter også går gjennom ungdommer eller småbarnforeldre. En stor takk til våre venner i FIVH, ikke minst for å steke gratis velduftende vafler i timevis på standen ved siden av, et særdeles godt trekkplaster

Spre klimavett,
del denne saken!