Tilstandsrapport fra polene

havis

Klimaendringene i Arktis kan bli svært alvorlige viser boka «The State of the poles» som oppsummerer den viktigste forskningen i polområdene. Forfatterne er Christian Bjørnæs og Pål Prestrud ved CICERO Senter for klimaforskning. Det er en populærvitenskapelig reise til de delene av Arktis og Antarktis som er sterkest påvirket av klimaendringene.

Boka beskriver en rekke geofysiske prosesser som endres så raskt at mennesker, dyr og planter har problemer med å tilpasse seg. Utgangspunktet er den betydelige forskningsinnsatsen som ble lagt ned under Det internasjonale polaråret 2007–2008 der 50.000 forskere fra 60 land brukte sju milliarder dollar for å øke kunnskapen om endringer i Arktis og Antarktis.

«The state of the poles» forklarer den nyeste kunnskapen om smelting av iskappene på Grønland og Vest-Antarktis og hvordan dette påvirker havnivået. Forfatterne beskriver hvordan deler av det marine økosystemet og isbjørn trues av at polisen reduseres, de forklarer hvorfor oppvarmingen i Arktis går raskere enn andre steder på jorda og hvordan vegetasjon, dyreliv og arktiske samfunn påvirkes av dette. De beskriver mekanismene bak havforsuring, og forklarer hvordan forurensning fremskynder issmeltingen i nord. I de siste årene er det oppdaget betydelige forekomster av metan i frossen havbunn utenfor Sibir. Skulle denne og annen permafrosten tine, kan det produsere store mengder drivhusgasser som vil øke temperaturen på jorden.

Det er summen av disse endringene Bjørnæs og Prestrud mener gir grunn til bekymring.

– De endringene som foregår nå, trenger man ikke måleinstrumenter for å dokumentere. De er synlige og de er merkbare, sier CICERO-direktør Pål Prestrud. Han har de siste 35 årene tilbrakt mye av tiden i polarområdene,

Boka er skrevet på engelsk, i et nøkternt og ofte teknisk språk, og forfatterne legger ikke skjul på at store deler av kunnskapen fremdeles er usikker.

– Formålet med boka er å opplyse og utdanne folk, ikke å skremme dem. Derfor er vi nøye med å være saklige og balanserte og ikke utelate usikkerhet bare fordi det ikke passer med dramaturgien. Vi vil at leserne våre skal bli klokere, ikke redde, sier Christian Bjørnæs som til daglig er senior informasjonsrådgiver ved CICERO Senter for klimaforskning.

Kilde: Cicero Sente rfor klimaforskning

Spre klimavett,
del denne saken!