Arkiv for kategorien: "Klimaberedskap"

Tryggleik for maten

Regjeringa vil styrke norsk matsikkerheit gjennom beredskapslagring av matkorn. Det fortener dei applaus for, meiner Dag Raustein i Rogaland jordvernforening. Han er oppteken av kva som bør gjerast i ei uroleg verd, med krig og klimaendringar, for å sikre barnebarna mot nokre av dei verste utslaga. Aller viktigast er å ta betre vare på matjorda vår.

Spre klimavett,
del denne saken!

Klimaberedskap 2050

Slik det ser ut no, er det lite truleg at den globale oppvarminga vil stoppe ved 1,5 grader. Då måtte utsleppa i verda ned med ti prosent i året. Det betyr at vi må førebu oss på sers utfordrande livsvilkår for barnebarna våre, seier Ola Dimmen. – Det trengst ein omfattande nasjonal beredskap, noko Noreg dessverre ikkje har i dag!

Spre klimavett,
del denne saken!