Den grønne brua

Broen 2024 2
Martin Skancke ledet arbeidet med NOU 2023: 25 Omstilling til lavutslipp – rapport av Klimautvalget 2050. Han var et selvsagt valg som hovedinnleder på Broen 2024. Foto: Andrew Kroglund

Nok et Broen til framtiden-arrangement har gått av stabelen. Evenementet har blitt en årviss vårtradisjon for hele den norske klimabevegelsen: miljø- og utviklingsorganisasjoner, kirka og fagbevegelsen. Generalsekretær og lederen i Besteforeldrenes klimaaksjon forteller om inntrykkene sine og gir oss en oppsummering fra dagen i går.


– Mye har endra seg siden det første Broen til framtiden-konferansen i 2014, sier Andrew Kroglund. – Borte er noe av det folkelige preget fra den store salen i Folkets Hus, der BKAs røde hatter dominerte synsfeltet. Nå er det litt mer striglet og strammere, i lokalene kalt Rebel i Oslo sentrum. Men besteforeldrene er fortsatt et sterkt innslag, denne gangen med over 40 deltakere. Og foredragene og innlederne var som alltid, svært gode!
– Martin Skancke var leder for Klimautvalget 2050. Han slo fast at tempoet i oljenæringen bidrar til å redusere norsk økonomis evne til å bygge trygge, grønne jobber for framtida. Analytiker Sigurd Jorde fra tankesmia Manifest understreket også utfordringene med å dra i gang en aktivere grønn industripolitikk i Norge. Men det kan gjøres, om regjeringen tør være litt mer intervensjonstisk. Vi fikk videre noen smakebiter av en rapport som blir lansert etter påske, finansiert av Broen, som i ti år har etterspurt en rettferdig, grønn omstilling. Forskere fra FAFO og Samfunnsøkonomisk Analyse har nå undersøkt hvordan dette kan gjøres. Spennende var også tanker som kom fram om verdiene samfunnet vårt er tuftet på. Kan kirken være en verdileverandør? Kan vi lære noe av den samiske verdensanskuelsen der naturen er hellig?
– Et høydepunkt for meg var forsker Lars Gulbrandsen fra Fridtjof Nansens Institutt, sier Andrew Kroglund. Han stilte spørsmålet om hvem som har makta i norsk klimapolitikk. Svaret var overraskende nok det oljeindustrielle kompleks!

Tegning: Lars H. Gulbrandsen.

BKA-leder Linda Parr nevner Anja Bakken Riise, FIVH, som trakk fram undersøkelsen der godt over 80 % av verdens befolkning ønsker mer klimahandling. Samtidig tror de at et mindretall av alle andre vil det samme! Den nye lederen av NU, Gytis Blazevicius, understreket i sin appell behovet alle har for en trygg jobb å gå til, og at dette er en forutsetning for å lykkes med rettferdig, grønn omstilling.
– Dine høydepunkter?

– Det må være å få enda en bekreftelse fra Martin Skancke om at strategien Klimautvalget legger opp til, gir en systematisk strategi for å kutte 90-95 % av utslippene innen 2050. Deres rapport må BKA bruke maksimalt. Det er nummeret før jeg bruker ordet «frelst». – Dernest å lytte til småbruker Katrine Kinn, som tok oss med på en velformulert og verbal reise til hennes seter i Telemark der de åtte kyrene inngår i det lille karbonkretsløpet med gress og møkk og det hele. Deilig med en fortelling uten PP!
– Og så er det utrolig fint å treffe og utveksle synspunkter med både kjente og ukjente og kjenne på styrken i Broen-felleskapet. Klemmene satt løst. BKA har mye å hente med vår deltakelse. Andrew sa at det gir en følelse av å komme hjem; det er sant!


Andrew Kroglund med noen av deltakerne fra sin flokk av besteforeldreaktivister. Linda Parr til høyre i andre rekke.

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Sigrid Nesje | 15.03.2024

    Illustrasjonen til Lars Gulbrandsen av «oljekreftene» i Norge er strålande og passar godt som plakat ved demonstrasjonar! Den er enkel i form og bodskapen er talande utan ord.
    Er den til fritt bruk?

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*