Ny økonomi?

øko økonomi
Ill. fra Rethinking Economics Norway

Sirkulærøkonomi, økologisk økonomi, likevektsøkonomi. Kjært barn har mange navn, men essensen er den samme: ønsket om å komme ut av en runddans av evig vekst og ekspansjon, på bekostning av natur og miljø og våre barns framtid. På Arendalsuka 2024 vil Besteforeldrene presentere en rapport om «Den nye økonomien».

Generalsekretær i BKA, Andrew Kroglund, kan fortelle at arbeidet med rapporten eller artikkelsamlinga allerede er kommet ganske langt. – Vi har med oss folk som Arild Vatn, Kalle Moene, Sigmund Hågvar, Tone Smith, Ove Jacobsen, Elen Stenslie fra Rethinking Economics, og folk fra statsapparatet. Målet er å utfordre «there is no alternative»-tenkningen, og bidra til en helt nødvendig debatt om nye samfunnsmål, ny politikk og noen positive utopier.
– Vi har dårlig tid om vi skal klare omleggingen av Norge, som vi jo har bestemt skal skje fra og med nå og fram til 2050, da vi skal være et bærekraftig lavutslippssamfunn, i pakt med klimaavtalen fra Paris 2015, og naturavtalen fra Montreal 2022. Og da er forbruk og økonomi helt essensielt. Vi kan ikke bare fortsette som før, og tro at teknologien skal fikse alt for oss. Derfor har vi invitert med oss noen skarpe penner innen økonomi, statsvitenskap og biologi: Hva skal til for å legge om til mer økologisk tankegang? Kan borgerlønn ha noe for seg? Hva er problemet med klassisk økonomi? Er vi på sporet av en løsning i og med at regjeringen har startet arbeidet med en såkalt grønn bok?
– Mange av oss i BKA er gamle travere som var med også i oppstarten av FIVH for femti år siden. Erik Dammann har snakket om vekstens problemer like lenge. Han fikk på et tidspunkt nesten alle partier til å stille seg bak en erklæring om at ‘nok er nok’. Likevel er det lite som tyder på at tanken har fått noen egentlige politiske konsekvenser? 
– Nei, det er riktig. Dammann var tidlig ute, og har lagt premissene for mye av det vi jobber med. Jeg møtte og intervjuet ham for ikke så lenge siden, og igjen understreket han at grenseløs vekst for den rike delen av verden er en umulighet. Og siden 1970-åra har problemene bare blitt enda større, med ekstremvær, klimaflyktninger, naturtap og skogbranner. Vi er sannsynligvis mer åpne for å diskutere alternativer nå. Eller vi har ikke noe valg, vil jeg si.
Men kan den tradisjonelle vekstkritikken også ha vært litt klasseblind? Ikke alle er middelklassemennesker som velter seg i en unødvendig vareflom. Store deler av Europas arbeiderklasse ser i dag sin levestandard alvorlig truet. Er det på tide å snakke mer om økonomisk ulikhet – som bare ser ut til å øke?
– Definitivt. Klima- og naturkrisen er også en ulikhetskrise. Det finnes beregninger som viser at én prosent av verdens rike slipper ut mer klimagasser enn over halvparten av verdens befolkning. Deres grenseløse forbruk ødelegger mye mer natur enn hva vanlige folk gjør. Det betyr at vi må ha evnen til å se på flere utfordringer samtidig. Det gjelder også oss i BKA. Og det krever selvfølgelig politikere som tør å tenke i litt større baner, og ser at uten en rettferdig omstilling, så blir det ingen omstilling. I hvert fall ikke den gode, planmessige omstilling som vi håper på.
– «Ny økonomi»-antologien skal legges fram på Arendalsuka til sommeren. Både i 2022 og 2023 hadde BKA godt besøkte debattmøter, knytta til rapporter vi la fram. Slår vi på stortromma også dette året – og regner du med at det vi kommer med denne gangen, skal vekke tilsvarende interesse?
– Det jeg kan love, er at vi skal få til et spennende panel og debatt, med fagfolk og politikere. Arbeidet med dette er allerede i gang, og jeg regner med god interesse både blant medlemmer og andre. Det er jo imponerende mange av våre folk som dukker opp i Arendal hvert eneste år! Min ambisjon er også at alle stortingspolitikere skal få en kopi hver. Og at temaet skal være med oss inn i valgkampen 2025. Jeg tror at tiden er moden og at flere kan være åpen for en systemdebatt, og ikke bare en debatt om å flytte penger. Lokallagene våre skal kunne bruke antologien i egen skolering, og som bakgrunn for egne lokale møter i deres hjemby og bygd. Det er bare å skru opp forventningene der ute!


Fullt hus på BKAs debattmøte under Arendalsuka 2023. Da var temaet oljevirksomhet i Arktis.

Spre klimavett,
del denne saken!

5 kommentarer

 1. Rolf-Henrik Sundbye | 13.02.2024

  Dette høres veldig lovende ut, stå på! Veldig interessert i å følge utviklingen på dette med økologisk økonomi. Håper dere holder oss oppdatert;)

 2. Elisabeth Tveter Briseid | 14.02.2024

  Kjempefint initiativ! Det ser ut til at tiden omsider er moden for en debatt om økonomiske systemer. Jfr debatten i Dagsavisen de siste ukene om vekstfri utvikling/nedvekst, og at f.eks. tidligere visesentralbanksjef og nå professor i samfunnsøkonomi ved NTNU Egil Matsen går ut i Dagens næringsliv (12.1.24 )og kaller Økonomisk vekst «Mammuten I klimarommet» .

 3. Harold Leffertstra | 14.02.2024

  Veldig bra og utfordrende prosjekt. I et land der slagordet «vi skal bygge landet» fortsatt ser ut til å ha mange tilhengere. Uten å tenke på at bygging oftest også fører til «nedbygging».

  Interessant i denne sammenheng er at det Europeiske miljøbyrå (EEA) som er en del av EU-systemet. konkluderte i en publikasjon «Growth without economic growth» av jan 2021 at en global løskobling av økonomisk vekst og ressursbruk og tap av natur ikke er gjennomførbar. Derfor mener EEA-rapporten at det trenges kreativitet for å komme videre; hvordan kan samfunnet utvikle seg og vokse i kvalitet (meningsfylt liv, solidaritet og empati) heller enn kvantitet (materielt forbruk); hvordan skape livsstil og samfunn som forbruker mindre og likevel er attraktive for alle og ikke bare personer med miljø- spirituelle eller ideologiske interesser.
  Altså ikke skrevet av en miljøaktivistorganisasjon men av en organisasjon innenfor selve EU-systemet!

  https://www.eea.europa.eu/publications/growth-without-economic-growth

 4. synnøve skauge | 15.02.2024

  Det hadde vært bra å få foredrag med så gode fagfolk ut til lokale politiske parti. Vi må jobbe for å få det til. Vi ønsker å bli holdt informert!

 5. INGER KLEVSTRAND | 15.02.2024

  Håper Ove Jakobsen kommer! En gudbenådet foredragsholder. 🙂

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*