Jernbanen på beina!

pernille
Full stans for jernbanen da Randklev bru brøt sammen under ekstremværet Hans. Foto: Pernille Hansen, Naturvernforbundet

Flomskadene på Dovrebanen denne høsten forteller om store svakheter i det norske jernbanenettet. Mye er gammelt og slitt, og det trengs tiltak både på kort og lang sikt. Derfor har BKA gått sammen med Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Spire om en underskriftskampanje for å FÅ JERNBANEN PÅ BEINA!

Kampanjen har fire krav:

 • Ei permanent jernbanebru over Lågen prioriteres foran konkurrerende vegprosjekter, og finansieres utenfor Bane NORs ordinære budsjett.
 • Rørosbanen oppgraderes for å ta unna trafikk og styrke beredskapen i møte med klimaendringene.
 • Nasjonal transportplan setter av mer penger til å bedre kapasiteten og punktligheten på jernbanen.
 • Myndighetene gjør det mer attraktivt å frakte gods med tog, slik at trailertransporten på veiene reduseres, blant annet i form av økonomisk kompensasjon når banenettet svikter.

Skriv under nå:
FÅ JERNBANEN PÅ BEINA!

 

Spre klimavett,
del denne saken!

6 kommentarer

 1. Eystein F Husebye | 16.09.2023

  Et flott initiativ.

 2. Tone Gullvåg | 16.09.2023

  Jeg støtter dette fullt ut!

 3. Erik L Moen | 16.09.2023

  Arbeide for fleire kryssingsspor på Rørosbanen raskt!
  Der er det fleire plassar at jernbane og veg går parallelt , på trykksterk grunn. Det er det berre å ordne med jordavståelse der staten ikkje alt eiger grunnen. Enkel prosjektering og sett i gang.

 4. Roger Granum | 16.09.2023

  En midlertidig bru er viktigere og kan raskere komme på plass. Det er skadelig for de reisende at det ikke går tog mellom Oslo og Trondheim. Så må det bygges et raskt dobbeltspor i en ny trase i dette området, som senere kan tas i bruk som erstatning for den midlertidige brua. Da blir det samtidig mulig å bruke det som krysningsspor, der toget ikke må stoppe helt opp for å vente på møtende tog. Traseen der den utraste brua går, er helt uegnet for en framtidig rask jernbaneforbindelse mellom Oslo og Trondheim.

 5. Marit Bjerkeng | 17.09.2023

  Flott aksjon – men det burde vært med et punkt om Nord-Norge-banen.
  Vi som bor nord for Fauske, har ikke noe alternativ til å fly, om vi skal langt sørover. Fra Narvik kan vi ta tog gjennom Sverige, men det er 100 mil igjen av Norge nord for Narvik.
  https://www.jernbanedirektoratet.no/kvu-nordnorgebanen
  Denne utredningen kunne vært etterlyst! Den skulle vært levert i sommer.

 6. Eva Irene Pollen Eikeland | 17.09.2023

  Jeg støtter helhjertet opp om kampanjen: Få jernbanen på beina!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*