God stemning i Sandnes

Sandnes
Steinar Erevik og Sillvia Kriz var blant besteforeldrene i folkevrimmelen i Sandnes lørdag 2. september - sju dager før valget.

Fra Sør-Rogaland melder Besteforeldrene om god respons i valgkampen. Etter å ha gått klimavandring i Stavanger tre lørdager på rad, valgte de i dag å gå i Sandnes. Der var det byfest, og stint av folk i Langgata. Og det ble mange hyggelige smil, og god avsetning for løpesedler og vervebrosjyrer, forteller lokallagsleder Silvia Kriz.

Folkestyre, miljø og deltaking

– Partiene var pga festen forvist til en sidegate, og der gikk heftet «Kommunevalg – et viktig klimavalg» unna som varmt hvetebrød. Vi hadde mange gode samtaler, om arealforvaltning, vern av natur, bevaring av matjord, CCS ved avfallsforbrenningsanlegget på Forus, kommunal innkjøpspolitikk med mere. Selv om ikke alle var enige i alt vi sa, var alle enige om at det er viktig å bruke stemmeretten.

Og det er kanskje det aller viktigste nå, særlig med tanke på unge velgere som vi vet er mer opptatt av miljø og klima enn de eldre, men som ikke er like flinke når det kommer til valgdeltaking. Mens vi i gruppa over 70 år har en deltaking på 85 %, er den ned mot 60 % hos dem mellom 20 og 25 år. Samtidig er det stor klasseforskjell; de som tjener godt har markant høyere valgdeltaking enn lavinntektsgrupper og folk som står utenfor arbeidslivet.
– Tror Silvia Kriz og de andre aktivistene i Rogaland at de som besteforeldre kan nå fram til de unge slik at de kan gjøre sin stemme mer gjeldende – også ved valget?
– Jeg tror det viktigste vi kan gjøre er å ta vare på håpet. Følelsen av maktesløshet og at ingenting nytter er veldig skadelig også for demokratiet vårt. Vi voksne, og samfunnet, må vinne tilbake de unges tillit til at vi bryr oss om deres framtid og er villig til å endre kurs og akseptere noen forsakelser for å sikre en levelig klode.
– Heldigvis finnes det fortsatt mange engasjerte unge, selv om det har vært tilbakeslag etter skolestreikene og demonstrasjonene for noen år siden. Det som har gledet meg mest på klimavandringene, er å komme i snakk med ungdomspolitikere fra ulike partier, ikke bare de tradisjonelle miljøpartiene, og høre hvor kunnskapsrike og engasjerte de er. De har gitt uttrykk for at gleden er gjensidig, og at det er godt for dem å se at vår generasjon står på deres side.


Fra klimastreiken på torget i Stavanger sentrum mars 2019. Foto: Aurora Kallevåg, Stavanger Natur og Ungdom.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*