Marsjordre frå Troms

bygg nord

Søndag gjekk 50 deltakarar i Jernbanemarsjen 2023 i mål på Setermoen. Han var arrangert av Tromskomiteen for jernbane, og ville markere at det i år er 100 år sidan Stortinget vedtok å bygge Nord-Norgebanen. Marsjen starta på Storsteinnes og var 100 km lang. Fleire besteforeldre var med på siste etappen og hadde ein strålande dag!

Pressemelding fra For Jernbane, Tromskomitéen for jernbane, Aksjonsgruppa for Nord-Norgebanen, Jernbane Nord, Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) Troms  17.08.2023

Konseptvalgutredningen (KVU) for Nord-Norgebanen utsatt

Ifølge Jernbanedirektoratet er overleveringen av KVU-rapporten for Nord-Norgebanen (NNB) til Samferdselsdepartementet utsatt med en måned, fra slutten av august til 27. september.

Vi er ikke kjent med årsaken. Om utredningsgruppa i Jernbanedirektoratet under sluttarbeidet av KVU-rapporten har behov for ytterligere tid for faglige avveininger, kan vi ha forståelse for det. Vi forutsetter imidlertid at utsettelsen ikke får negative konsekvenser for saksbehandlingen av revidert Nasjonal transportplan (NTP), som jo er framskyndet med ett år.

Nord-Norgebanen er et stort nasjonalt prosjekt. Det innebærer at totalprosjektet må omfatte en samlet modernisering og bygging av hele banenettet nord-sør. Hvor forutsetningen må være realisering av en moderne stambane for framtidig (nordisk) høyfart Tromsø-Oslo («Norgebanen») med sidebane til Harstad. Og videre grensekryssende korridorer til Nord-Sverige og Nord-Finland. På sikt bør stambanen videreføres helt til Finnmark.

I år er det 100 år siden Stortinget vedtok å bygge jernbane fra Setermoen i Bardu kommune til Balsfjord. Med den historiske tidslinjen i mente, forventer vi at både KVU-rapporten og stortingsbehandlingen av den reviderte NTP 2025–2036 åpner for bygging av Nord-Norgebanen. Et negativt vedtak i Stortinget vil ikke bare bremse mange av de strategiske forutsetningene for en hel landsdel, men også for en mer helhetlig utvikling og samhandling på Nordkalotten.

Krigen i Ukraina har ført til at Finland nå er medlem av NATO og at Sverige blir det i nær framtid. Det har skapt en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon for Norge. Hvor behovet for å styrke samferdselsinfrastrukturen i Nord-Norge framgår tydelig både i Totalberedskapskommisjonens og Forsvarskommisjonens rapporter.

Klimakutt og energieffektivitet er ytterligere faktorer for å investere i en konkurransedyktig jernbane. Et moderne jernbanenett som binder landet tettere sammen på langs, og med høy brukerandel, blir mer lønnsom for økonomi og klima. Tog kan driftes direkte på elektrisitet med lave effekttap.

Vi oppfatter at Nord-Norgebanen er satt på spill. Da medregnet påvirkningene av den storstilte satsingen som regjeringen (AP og SP) legger opp til med elektrifisering av Melkøya. Hvor en uavklart situasjon for energiforsyningen i nord, vil kunne skape ytterligere usikkerhet for oppstart og bygging av en elektrifisert jernbane i nord. Hvor et fortsatt ettersatt landverts transportsystem uvilkårlig leder til tapte muligheter.

Bygging av en stambane i nord beror ene og alene på politisk vilje til å gi klarsignal for realisering av banen. Vi er svært bekymret for framdriften i NNB-saka. Her må vi kunne kreve at stortingsrepresentantene, særlig de fra Nord-Norge, viser at de står opp for banen. Det samme gjelder medlemmene i samtlige av de stortingskomitéer som dekker de fagområder som inngår i baneprosjektet.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Finn Bjørnar Lund | 23.08.2023

    Skulle gjerne ha vært med på den marsjen!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*