Sammen for framtida

Broen 21
Vel 300 deltakere på folkets klimakonferanse 30. mars kl 14–20. Mange besteforeldre var med, blant dem BKA-leder Linda Parr, som også var med å planlegge årets Broen (nede til høyre).

Samhold og handlingsoptimisme – det er stikkord som beskriver den tiende «Broen til framtida»-konferansen, med deltakere fra fagbevegelse, miljøbevegelse, kirka – og alle som vil bygge en klimaløsning nedenfra. Mange BKA-ere var der og dommen var samstemming: – Dette var en vitamininnsprøyting – som vi trenger i et valgår!

Folkets klimakonferanse

Verdens 10 prosent rikeste står for nesten halvparten av alle utslipp. Omfanget av den omstillingen som må til, vil ikke være mulig uten sosial rettferdighet. Det blir fastslått i den nylig offentliggjorte synteserapporten fra FNs klimapanel, – og hadde du spurt deltakerne på Broen, ville de sagt seg hjertens enig: Dette kan ikke overlates til markedet.

«Det er politikernes oppgave å prioritere i fellesskapets interesse når det er knapt på ressurser og kompetanse. Olja må bremses for å gi plass til klimavennlig næring og industri (…) Vi kan ikke lenger vente på at etterspørsel og markedskreftene skal få utslippene ned.» Fra felles kronikk fra 17 organisasjoner i Dagsavisen 27. mars. Se også reportasje og intervju i Klassekampen 29. mars: Vil breie ut alliansen

Oljeleting er ekstremsport

– Du føler ikke at debatten om å fase ut norsk olje er blitt mindre aktuell etter at krigen i Ukraina brøt ut, og Norge tok over som Europas viktigste energileverandør? Spørsmålet går til Andreas Ytterstad, leder i Concerned Scientists Norway og professor i medier og kommunikasjon. Mer enn noen har stått på for «Broen» gjennom ti år – helt siden han i 2013 ga ut boka «100 000 grønne arbeidsplasser og klimajobber nå!»
– Slett ikke. Å investere i nye oljefelt som skal produsere i 2050, er noe ganske annet enn å løse krisene vi står i akkurat nå. Vi har nettopp fått den nye rapporten fra FNs klimapanel, som konkludere med at klimaendringene er omfattenede, skjer hurtig og blir stadig mer intense. Global klimarisiko blir karakterisert som svært høy ved lavere oppvarmingsnivåer enn tidligere vurdert. Det er forskningsspråk for: Vi har ingen tid å miste! Å fortsette med planer for olje- og gassvirksomhet langt ut i andre halvdel av århundret er en slags ekstremsport. Også økonomisk, for det vil ganske enkelt ikke være plass for dette i en verden som skal ha rimelige muligheter for å komme seg gjennom klimakrisa, og naturkrisa, med helsa i behold.

En framtid å være en del av

Det er ikke mulig å gi noe referat fra en konferanse med et sånt mangfold av gode foredrag og debatter. De vil etter hvert bli lagt ut, i tekstet versjon, på nettsidene til Broen til framtiden. Miljøaktivister, fagforeningsledere, forskere og politikere var i ilden, det hele stramt og godt styrt av en myndig leder i LO i Oslo, Ingunn Gjerstad. Selv understreket hun viktigheten av å peke i retning av en verden og et samfunn som folk ønsker å være en del av. Det kan de sosiale bevegelsene bidra til, og det går rett inn i fagbevegelsens kjerneverdier. Vi må huske at framtidas generasjoner ikke bare trenger trygghet fra store miljø- og klimaødeleggelser. De trenger også noen ålreite og trygge jobber å gå til. Fysikken endrer seg ikke, klimaproblemene må løses, men det må gjøres på en sånn måte at alle kjenner seg ivaretatt.

Noen av dem som var i sving: Mikael Schevik (Industri Energi Ung) og Tuva Refsum (Natur og Ungdom), Andrew Korglund, gen.sekr. BKA, leder panelsamtale med Ole Midthun (Naturvernforbundet Innlandet), Helene Sofie Smit (NU), Gunnhild Hauge Bjørdal (Kirken), Helene Harsvik Skeibrok (nestleder Fagforbundet), musikerne Moddi og Halvor Kjærås, Gina Gylver (leder NU), Jan Christian Vestre (næringsminister), Frode Pleym (Greenpeace) og Silje Ask Lundberg (Oil Change International)

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*