Tenke globalt

vesterålen årsmøte
Foto: John Cumming

Årsmøtet i BKA Vesterålen samla «to og en halv håndfull» medlemmer, forteller Wenche Cumming. – Det må man være fornøyd med. Slike møter er jo nødvendige, selv om de ikke alltid er de mest spennende. Og vi ble enige om en uttalelse som vi også har fått inn i lokalavisa. Det dreier seg om å tenke globalt – og handle lokalt, som alltid.

Besteforeldres klimaaksjon –
Vesterålen lokallag, årsmøte 2023.

Uttalelse:

Det blir mer og mer påtrengende å ta resultatene av klimaforandring alvorlig. At global oppvarming er menneskeskapt, er allment akseptert og antall ekstreme hendelser blir mer og mer bekymringsfulle. I 2022 kan vi nevne katastrofal flom i Pakistan, enorme skogbranner i California, flerårig tørke i Øst-Afrika, varmerekorder mange steder i verden blant annet i Europa, som også erfarte sin alvorligste tørke på 500 år. I tillegg, fortsetter isen på Grønland å smelte i et alarmerende tempo.

Norge er ikke unntatt. Økende nedbørsmengder på Vestlandet fører til flom og ras. I nord, viser data fra Svalbard lufthavn at forandringer skje fortere i Arktis. Gjennomsnittstemperatur for januar for perioden 1961–1990 var ÷15.3°, mens for 1991–2020 hadde den økt til ÷10.9° og i januar 2023 var gjennomsnittstemperaturen bare ÷3.9°.

Det er nå nødvendig å ta situasjon på alvor og sett i verk kraftige tiltak for å nå klimamålene for 2030, og dermed sikre fremtiden for våre barn og barnebarn. En planlagt utfasing av fossilt brensel er nødvendig. I tillegg, må vi alle vurdere vårt forbruk av varer og energi. Dette vil redusere CO2-utslipp og minsker behovet for en del utbygging av fornybar kraft.

I Vesterålen forventer vi at kommunene gjør sitt for å planmessig redusere sine utslipp og sitt energiforbruk. Tida er knapp, og alle må ta del i dugnaden for å bevare kloden som et godt sted for mennesker å bo. Det avhenger av hva vi gjør i dag.


Vakre Vesterålen. Foto: Normann Natland.

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Linda Rundquist Parr | 15.02.2023

    Det er ikke lite som to og en halv håndfull mennesker får utrettet på en kveld i Vesterålen. Flott uttalelse som absolutt fortjener plass i lokalavisa.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*