Nord-Norgebanen : et foredrag

bjørlo taler
Thor Bjørlo fra Norsk Bane. Bilde fra foredrag Tromsø (fra video).

Under headingen «En hastesak – i dobbel forstand: Vi trenger høy fart nå; for Nord-Norgebanen – og på Nord-Norgebanen!» gikk BKAs møte av stabelen i Tromsø 13. februar. Thor Bjørlo holdt sin presentasjon for vel 40 tilhørere: BKA-medlemmer, politikere (bl.a. ordføreren), jernbaneaktivister, byråkrater og allment interesserte.

Bjørlo er kommunikasjonssjef i Norsk Bane A/S og sekretær for et nettverk av lyntogfora i Norge. De arbeider for et nasjonalt nett av høyhastighetsjernbaner i et flerbrukskonsept for langdistanse-, regional- og godstrafikk inkludert Nord-Norge. Total lengde på video 42 min. (Bjørlos foredrag begynner etter 4 min.)Noen hovedpoeng av foredraget
ved Synnøve des Bouvrie

(El-)jernbane reduserer klimaskadelig transport. Høyhastighetsbaner betyr en radikal reduksjon av klimagassutslipp og reisetider og vil eliminere avstandsulempene i Nord-Norge. Statistikker viser at en bane på 270-300 km/t med varierende stoppe-mønster og frekvens vil flytte opptil 80 % av flypassasjerer fra fly til bane (i 2019 4,7 mill. flyreisende til/fra/i Nord-Norge. Nøkkelordet “flerbrukskonsept” betyr at en kan kombinere langdistanse- med regionaltog: reisetid: Oslo-Tromsø 6½ t., Tromsø-Mo i Rana 2:15 t. Sortland-Tromsø 1:20 t. Når samme tog kan utføre persontransporten 3 ganger på samme dag, reduserer det kostnaden. En høyhastighetstrasé i lav stigning og moderat kurvatur tillater godstransport til å øke farten, 120-140 km/t. Ett enkelt tog kan fjerne fra 30 til opptil 70 vogntog fra veiene, (årlig passerer flere enn 160.000 vogntog 12,5 m + Narvik sentrum). Tog vil redusere frakt-tiden og -kostnadene dramatisk. Forestillingen om at lange banestrekninger blir ulønnsomme er feil: langdistansebanene (Bergensbanen og Dovrebanen) har gått med overskudd selv i tradisjonelt konsept. Staten subsidierte kortbanetog i 2019 med 3 milliard kr. og 70% av dette gikk til Østlandsområdet. Konklusjonen er at en høyhastighetsbane i flerbrukskonsept vil bli så lønnsom at den vil kunne dekke drift og vedlikehold men også investeringen, innen få tiår.

Nyere beregninger anslår km-pris for høyhastighetsbane bygd ellers i Europa omkring 250 mill. kr/km (mot Østfoldbanen 1,5-2 mrd kr/km). Bjørlo advarer mot overoptimisme for såkalt utslippsfri transport: vogntog som går på batteri reduserer laste-kapasiteten betraktelig. Batterier krever sjeldne metaller og mineraler som det er knapphet på.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*