Stort forbedringspotensiale

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    søndag 8. jan 2023
  • AV:
    Redaksjonen
foto_jorgen_naess_karlsen-488.jpg-fullscreen
Positivt signal i 2022: Wisting-planene ble skrinlagt. Fra markeringa utenfor Stortinget 28. oktober. Foto: Jørgen Næss Karlsen / Naturvernforbundet

Naturvernforbundet har kommet med en statusrapport om oppfølging av klima- og miljømål i året som gikk. Den viser et stort forbedringspotensiale, trass i enkelte positive trekk, som at statsbudsjettet har fått en «grønn bok». Innsatsen må økes betraktelig i 2023 – hvis Norge skal ha sjanse til å nå de ambisiøse 2030-mål vi har forplikta oss til.

«Ramme rundt politikken»

Klima, natur og rettferdig omstilling blir ofte valgt bort når politikere må prioritere. Det fikk vi demonstrert i forslaget til statsbudsjett for 2023, der regjeringa hadde kuttet i flere viktige klima- og natursatsinger. Gjennom forhandlingene med SV ble mye av dette reversert. Men veien virker veldig lang fram til at klima og miljø er blitt «rammen rundt all politikk», som det så vakkert heter i Hurdalsplattformen.

Utarbeiding av et eget klimabudsjett er en nyvinning. Regjeringens «grønne bok» skal vise forventa utslippsreduksjoner av iverksatte og planlagte tiltak. Men foreløpig er dette imidlertid mer gode vilje og metode – enn faktiske klimatiltak som monner. Per i dag er vi ikke i nærheten av å nå målet for 2030 om 55 % utslippskutt. Gapet er på nærmere 15 millioner tonn CO2, tilsvarende nær en tredel av Norges totalutslipp.

Noen lovende signaler

Naturvernforbundets rapport peker samtidig på flere lovende signaler fra året som har gått. I tillegg til «grønn bok», som har stort potensiale, blir det framhevet at det i samferdselspolitikken kan gå i en retning der man prioriterer vedlikehold framfor store, nye utbygginger. Wisting-feltet er inntil videre lagt på is. LO-kongressen viste større vilje til å ta klimahensyn i oljepolitikken. På klimatoppmøtet i Egypt jobbet Norge for å få tydeligere bestemmelser om utfasing av all fossil energi. Ikke minst har verden fått på plass en ny, bindende avtale for naturvern.

Hele rapporten fra Naturvernforbundet kan leses her: Hvordan går arbeidet med en rettferdig omstilling?

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*