Julebrev fra lederen

brosjyre forside 2
EN KLODE Å TA VARE PÅ – SAMMEN: BKA-leder Linda Parr og barnebarnet Olivia pryder forsida av den nye brosjyren.

Kjære medlemmer! – Aller først vil jeg ønske velkommen de nesten tusen nye som er blitt medlemmer i 2022. Vi er nå rundt 6 800, og flere skal det bli. Fordi Besteforeldrene trengs! Fordi medlemstallet har mye å si i møte med politikere – og for BKAs muligheter for gjennomslag i opinionen. Kan ikke 8 000 i løpet av 2023 være et godt mål?

De 17 lokallagene og 10 lokale grupper fra Troms og Finnmark i nord til Agder i sør står på for å verve medlemmer og for å gjøre oss synlige i aviser og på gata. Det har vært markering mot Wisting i Sortland i ufyselig vær, mange stands og nye medlemmer i Indre Østfold og klimavandringer, som landsstyremedlem Bodvar Sonstad ivrer for, på Hamar, i Agder og i Oslo. På hjemmesiden kan vi lese om mange flere markeringer, møter og avisinnlegg. BKA er velsignet med mange kompetente og engasjerte folk, som det er et privilegium å arbeide i lag med.

Vi skjønner alle at tiden for å få ned utslipp er knapp. Vi skjønner samtidig den uroen og fortvilelsen som særlig unge mennesker opplever i møte med klimakrisen. I følge rapporten fra Barna klimapanel, tror bare 1 av 4 barn at verden klarer å løse klima- og miljøproblemene. Dette er en marsjordre til oss voksne. BKA må fortsette å aksjonere, og vi må finne stadig nye og kreative aksjonsformer som vekker oppmerksomhet uten å trosse loven. Det trengs for å legge nok press på våre folkevalgte til å handle raskt og rettferdig for å bøte på klima- og naturkrisen. Men jeg tror ikke aksjonene vi har sett med å stenge veier og søle til kulturskatter er riktig aksjonsform for å få til en bred mobilisering.

Det er heldigvis enkelte gode nyheter å melde. Wisting-feltet i Barentshavet er utsatt og forhåpentligvis parkert for godt. BKA bidro stort i en kampanje mot Wisting i oktober sammen med NU, flere ungdomspartier, Naturvernforbundet, Greenpeace og FIVH. Her var vi spesielt godt skodd med argumenter takket være grundig forarbeid av to lokallagsledere, Sigmund Hanslien i Mysen og Ingunn Elstad i Tromsø, og generalsekretær Andrew Kroglund. Dessuten har regjeringen i statsbudsjettet lansert en form for klimastatus og regnskap kalt «grønn bok». Dette og styrt utfasing av olje og gass ble tema da leder av Oslolaget, Heidi Gretland, Andrew Kroglund og jeg hadde møte på Stortinget med medlemmer av energi- og miljøkomitéen fra Sp og Ap. I den framforhandlede budsjettforslag fikk vi se mer penger til klimatiltak og en avlysning av 26. konsesjonsrunde i denne valgperioden.

Jeg gleder meg over å ha fått kontor og lagerplass hos Forum for utvikling og miljø i Hausmannsgt. 19, der generalsekretæren holder til. Enda et administrativt løft tas ved nyttår med overgang til SmartOrg, som er vår nye portal for medlemmer og lokallag. Over nyttår vil alle medlemmer bli invitert til å logge seg inn i SmartOrg hvis de ønsker. Sekretariatet med vår dyktige sekretær og kasserer Silvia Leine og en aktiv generalsekretær jobber hardt med å få på plass gode administrative systemer.

Jeg anbefaler å gå inn på hjemmesiden både titt og ofte. Webredaktør Halfdan Wiik sørger for å holde den oppdatert med alt vi driver med, og annet aktuelt stoff. Der er det også en egen lenke til Besteforeldrenes klimasmie som ble åpnet med hammerslag av lokal smed under Arendalsuka. Klimasmia er en annerledes tankesmie med både fagstoff, faktaark og en barnedel der siste nytt er en video i serien «På tur med Øyvind». Den kan du se her: https://klimasmia.no/  Snart kommer også en nettside for European Grandparents for Climate, et voksende internasjonalt nettverk der BKA er aktiv deltager.

Jeg har to bøker på nattbordet som jeg ser fram til å lese – Greta Thunbergs «Klimaboka» og «Klimaglede» av Brita Helleborg. Brita er medlem og er invitert til å snakke om boka på årsmøtet i Stavanger i mai. På ønskeliste står boka til Per Hjalmar Svae «Den grønne visjonen». Han står bak dokumentet «En helhetlig klimapolitikk» som BKA i høst sendte til de politiske partiene og administrasjonen i samtlige fylker og kommuner. Denne smørbrødliste med tiltak vil ligge til grunn når prosjektgruppa for lokalvalget foreslår hvordan BKA kan markere seg før valget neste høst.

Men nå nærmer julen seg. Det må være lov til å la seg rive meg av julens små og store gleder med vakker musikk, hilsener fra nær og fjern, lekestunder med de små og givende samtaler over et godt måltid. Det trengs påfyll før vi går løs på nye aksjoner og nye framstøt i det nye året. Takk for at du er med på å støtte BKAs arbeid.


Spre klimavett,
del denne saken!

5 kommentarer

  1. oddbjørg Langset | 15.12.2022

    Takk for gode ord, Linda! Håper alle i BKA leser dette, pluss mange flere! Vh

  2. Finn Bjørnar Lund | 15.12.2022

    Takk for et hyggelig julebrev, Linda og dere i styret! Dette er god medisin mot resignasjon og passivitet i kampen for etterslekta!

  3. Gro Nylander | 15.12.2022

    Takk for veldig bra og velskrevet brev fra lederen. Veldig imponerende hva BKA gjør! Flott med 1000 nye i 2022. Klarer vi det samme i 2023? Fint at Linda løfter frem – ved navn – en del av dem som har gjort en ekstra innsats. Fine lenker også. Nydelig tur med bestefar Øyvind! Alt dette gjør meg stolt over å være med i BKA. Gleder meg til å videresende til kjente som ennå ikke er med. God jul til alle, ønsker Gro
    PS Aftenposten tar inn et lite innlegg om «Behovsfattigdom» denne uke, sier de. Følg med. Og Klassekampen kommer antagelig med noe om en annen aktivist:, min finske «Farfars kamp mot russifisering». DS

  4. Nora Samuelsen | 15.12.2022

    Fint å lese julebrevet.
    Godt å høre hvor engasjerte og aktive dere er.
    GOD JUL fra et imponert støttemedlem.

  5. tone toft | 15.12.2022

    Ja, det er utrolig hva BKA har fått til på kort tid! Imponerende.
    Takk til deg Linda som har påtatt deg vervet som styreleder! Det er en stor og ansvarsfull jobb – og den klarer du med glans. Så får vi andre hjelpe deg også i det nye året. Det er mye solid kompetanse og kunnskap blant BKA medlemmene.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*