Klimahandling NÅ!

bodø havn
Det mangler sammenheng i politikken, mener Besteforeldrene i Bodø: Byen vil bli klimanøytral og «smart», men legger til rette for økt reiseliv og flere forurensende cruiseskip. Foto fra bodohavn.no

I Bodø er fem utålmodige BKA-medlemmer lei av gapet mellom ord og handling hos lokalpolitikerne. I stedet for selv å gjøre noe, virker det som de venter på at andre – eller en hittil ukjent og magisk teknologi – skal komme å løfte oss ut av klimaproblemene, skriver de i en kronikk i Avisa Nordland. Det holder ikke! Tenke globalt, handle lokalt!


Tor Anvik, Marte Benjaminsen, Helga Finstad, Jon Langvik Hansen og Kirsten Limstrand, Besteforeldrenes klimaaksjon i Nordland

FNs nyeste klimarapport dokumenterer at klimakrisen allerede er over oss. Få dager før neste klimakonferanse, COP27, skal starte i Egypt, rapporterer FNs egen ekspertgruppe at kloden er på full fart mot en oppvarming på 2,5 grader. Det er mer enn en grad høyere enn målet vi forpliktet oss til i Parisavtalen for seks år siden, og langt over det ekspertene mener kloden kan tåle. Og den rapporten er laget FØR energikrisen rammet Europa og gamle kullfyrte kraftverk ble fyrt opp igjen. Generalsekretær António Guterres i FN appellerer til alle nasjoners politikere om å kutte drastisk i CO₂-utslippene – og å gjøre det NÅ. Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft mener tida er overmoden for at norske politikere nå setter i verk tiltak som faktisk reduserer norske utslipp.

Tre av fire velgere i Norge mener politikerne gjør for lite for å motvirke global oppvarming. De aller fleste politiske partiene har kamp mot global oppvarming på programmet, og de fleste har hatt det lenge. Likevel fortsetter utslippene å øke år for år – i verden, i Norge og i Nordland.

Guterres sier politikere over hele kloden lyver: de sier én ting og gjør noe annet. Gjør også norske politikere det?

Ett eksempel fra Bodø bystyre: kommunen har søkt om å bli utpekt som en av 100 europeiske klimanøytrale og smarte byer. Samtidig legger kommunen til rette for økt reiseliv og at flere turister skal besøke byen. Hit kommer de reisende i fossildrevne fly, fossildrevne tog, fossildrevne busser, fossildrevne hurtigruteskip og cruiseskip. Og er man turist i Bodø er det tilbud om utflukter til naturattraksjoner i fossildrevne busser og RIB-er. Å kalle reiselivet i Bodø klimanøytralt er åpenbart å lyve. Ikke rart da at Bodø kommune ikke kom med blant de 100 byene.

Ett eksempel fra fylkestinget i Nordland: fylkesrådet som har flertall i denne perioden har støtte fra AP, SP, SV og KRF. Tre av disse partiene sitter også «med makta» i dagens regjering.

Dette fylkesrådet har gitt konsesjon til selskapet Gigante Salmon til bygging av et landbasert oppdrettsanlegg på Rosøy i Rødøy. I anleggsperioden innebærer dette sprenging og knusing og bortkjøring av en halv million kubikkmeter fjell og stein – med fossildrevne maskiner. I tillegg har fylkesrådet gitt velsignelse til at strøm til selve driften av anlegget skal kunne produseres av dieseldrevne aggregater de første fem år. På et debattmøte hvor fylkesrådet ble konfrontert med at dette er i strid med partiprogrammene til alle fire partiene, ble det svart at det må en nasjonal regulering til av slike forhold, ellers vil anlegget bare bli bygget i et annet fylke. Så hvem lyver: fylkespolitikerne fra Nordland eller stortingspolitikerne fra de samme partiene – eller alle sammen?

Vi som skriver dette innlegget er godt voksne mennesker. Og vi har det til felles med barn og unge – og med FNs generalsekretær og Statkrafts konsernsjef – at vi er utålmodige. Vi kan ikke lenger se på at politikerne sitter på gjerdet og venter på at noen andre – eller en hittil ukjent og magisk teknologi – skal komme dalende og løfte oss ut av klimakrisen. Hvis ikke vi som bor i ett av verdens rikeste land har råd til å kutte utslippene våre – hvordan kan vi da kreve at andre skal gjøre det?

Men hva kan vi gjøre, vi som verken er politikere eller konsernsjefer? Vi kan bruke demokratiet!

Vi kan følge nøye med i hva politikerne faktisk gjør av vedtak om utslippsreduksjon i tida fram til valget.

I skrivende stund er det to aktuelle prosjekter som ligger til politisk beslutning lokalt i Nordland og som begge vil medføre en betydelig økning i CO₂-utslipp:

1. Selskapet Glimtech vil bygge ny fotballstadionhvor Bodø/Glimt kan spille hjemmekamp under tak for 10.000 tilskuere. For å få det til skal det reises et bygg på 70.000 m² som skal romme omsorgsboliger og kontorlokaler i tillegg til stadion. Det skal ikke benyttes elektrisitet til oppvarming. Når energibehovet i bygget likevel anslås til å bli like stort som hva 10 % av dagens Bodø-beboere bruker på årsbasis, trenger man ikke tilhøre besteforeldregenerasjonen for å tenke at dette vanskelig kan bli et klimanøytral prosjekt. Man trenger heller ikke være jordverner for å skjønne at det skal bli veldig utrivelig – og trafikkfarlig – å bo og ferdes i byen og på nordsida i byggeperioden: restriksjoner på byggehøyde fra Avinor gjør det nødvendig at hele bygget graves ned flere etasjehøyder under bakken. Dette krever utgraving – og flytting – av nærmere enn 8.000 lastebillass matjord og leire. Massene skal transporteres fra Stormyra til Skaug på en vei som for det meste er svingete og så smal at den mangler midtstripe. Heldigvis har bystyret vedtatt en klima- og energiplan som hjemler at det kan kreves at det benyttes fossilfrie maskiner og lastebiler i anlegg for nybygg. Vil bystyret håndheve dette? Størrelsen på tomta og bygget gjør det fullt mulig å produsere egen energi fra jordvarme, solcellepaneler og vindmøller tilstrekkelig til at bygget blir netto utslippsfritt. Vil bystyret kreve dette?

2. Gigante Salmonhar søkt om konsesjon for bygging av landbasert oppdrettsanlegg i Fleinvær etter samme prinsipper som i Rødøy. Vil politikerne i fylkesrådet kreve at bygging og drift av dette anlegget skjer utslippsfritt ved at søker pålegges å benytte fossilfrie anleggsmaskiner og kraft både under bygging og drift? Hvis ikke – vil de samme partienes regjeringsmedlemmer sørge for at det gis nasjonale regler som sikrer utslippsfri landbaserte anlegg heretter?

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Tommy Svendsen | 03.11.2022

    Glimrende innlegg. Takk for at dere setter lys på dobbeltmoralen i norsk klimapolitikk.

  2. Linda Rundquist Parr | 03.11.2022

    Så bra at dere i BKA i Bodø stiller de ansvarlige politikerne høyst betimelige spørsmål om store og nye etableringer i Bodø, og at dere setter spørsmålene inn i en større sammenheng om behovet for klimakutt også nasjonalt og globalt.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*