Uforståelig prioritering

hordfast nei takk
BKA-medlem Gro Fjeldtvedt har andre visjoner for framtida enn at vi skal forflytte oss selv stadig mer og stadig fortere!

I Hordaland reagerer mange på at statsbudsjettet for 2023 setter bremsene på for ny veg og bane til Voss, til fordel for motorveg- og bruprosjektet Hordfast. – Dette er å prioritere økende vegtrafikk og naturødeleggelser, sier Gro Fjeldtvedt på Tysnes. En ny rapport viser at følgen også blir økte klimagassutslipp – de neste hundre år!

Om Hordfast:
 • Vegprosjekt med firefelts motorveg som binder sammen Stord og Os i Vestland fylke.
 • Vil erstatte fergene som går over Bjørnafjorden mellom Halhjem-Sandvikvåg og Halhjem-Våge.
 • Forkjemperne argumenterer med redusert reisetid, som i kombinasjon med økt trafikkmengde gir samfunnsøkonomisk lønnsomhet.
Forelda samfunnsvisjon

Gro Fjeldtvedt bor på Tysnes, en øykommune med under 3000 innbyggere.– Folk her er selvfølgelig lei av smale, trafikkfarlige veger, og ferger som slutter å gå i titida på kvelden. Men en firefelts motorveg som skal legges over øyene, har ikke noe med lokale behov å gjøre. Det er en del av en gigantisk plan for å omforme hele regionen og gjøre Sunnhordland og Bergen til et felles arbeidsmarked, der stadig flere av oss skal forflytte oss stadig lengre i stadig større fart.

Hordfast vil etter prognosen femdoble trafikken mellom Sunnhordland og Bergen. – Hva slags mål er det? spør Gro Fjeldtvedt, – i en tid da vi burde sette kreftene inn på å dempe transportbehovet? Selvsagt trenger vi gode veger, og moderne elektriske ferger som går når folk trenger dem. Men planer for å øke vår avhengighet av bil og vegtransport virker forelda.

Øker også utslippene

I mars i år la Statens Vegvesen fram beregninger som skulle vise at utslippene fra Hordfast etter 50 år vil være mindre enn fra fortsatt fergedrift over Bjørnafjorden. Det imponerte ingen som vet at internasjonale forpliktelser betyr at vi må redusere utslipp drastisk lenge før den tid.

Naturvernforbundet i Hordaland har dessuten tatt kalkulatoren fatt for å se om Vegvesenets regnestykke holder mål. Krysningspunktet der motorvegen blir mer klimavennlig enn fergedrift, kommer ikke om femti år. Den kommer aldri! sier de. Premissene Vegvesenet har lagt til grunn er urimelige på flere sentrale punkter:

 • Energibruken for fergene er satt altfor høyt.
 • CO₂-utslippet knyttet til strømproduksjon for elektriske ferger er satt altfor høyt.
 • Anslaget om at nye, utslippsfrie ferger vil ha en levetid på 25 år er for kort.
 • Vegvesenet har ikke regnet med eventuelle utslipp fra ferger under byggeperioden for Hordfast.

Mer om Naturvernforbundets rapport: Hordfast er ingen klimavinner


På stand på Våge på Tysnes under valgkampen 2021: Gro Fjeldtvedt fra BKA diskuterer Hordfast med sambygding. Partiene i bakgrunn vil alle unntatt SV ha motorvei.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

 1. Normann Natland | 07.10.2022

  Hr. Statsminister
  Min morfar var tømrer, og i starten av 1900-tallet engasjerte han seg sterkt i arbeiderbevegelsen. Min far ble arbeidsløs i 1930 som et resultat av det store Wall-Street cracet. Begge disse to fortalte meg om å tro på Arbeiderbevegelsen og dens planer for et arbeidsliv preget av rettferdighet for alle arbeidere. Jeg har trodd på dette rettferdighetsprinsippet lenge, jeg har tvilt flere ganger – men har trodd på ordene fra far og bestefar…. at Arbeiderpartiet er det partiet som tar vare på mennesker, gir dem en framtid, et håp, et lys i tunnelen
  Men ikke nå lenger, dessverre Hr. Støre. Hva med dine barnebarn, mine barnebarn…alles barnebarn? Våger du å se dem i øynene om noen år. KLIMAtiltak er for meg og mange med meg det viktigste for framtiden for alles barnebarn, jeg tror også for dine Hr.Støre. Men dette ser du IKKE, jeg trodde på deg – men nå er du langt utenfor. Her på Vestlandet har vi en NATUR, vakrere enn du vet om – jeg tror ikke en gang du har sett det vakre med høye fjell, dype daler, vakre fosser – vide, dype og lange fjorder og med rikt dyreliv.
  Gjennom dette statsbudsjettet ser du ikke behovet for en sikker toglinje (klimavennlig), rasfrie veier (menneskevennlig), men prioriterer fortsatt arbeid med HORDFAST som ØKER BILTRAFIKK, BYGGER NED NATUREN, ØDELEGGER KLIMA OG NATUR, ødelegger FJORDEN for all framtid.
  Takk og farvel Hr. Støre. Troen på Arbeiderpartiet og dets solidaritet med natur og framtid for unge og barnebarn er slått i fullstendig i bakken, dersom dere ikke endrer tankesettet med først å tenke på FRAMTIDEN FOR KLIMA OG BARNEBARN. Jeg er skuffet og forbanna.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*