Budsjett for framtida?

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    torsdag 6. okt 2022
  • AV:
    Redaksjonen
statsbudsjett

Å kommentere et framlagt statsbudsjett er en forutsigbar eksersis; alle opposisjonspartier er misfornøyde. Det er de fleste ideelle organisasjoner også. Det ligger i sakens natur, det er jobben vår, sier generalsekretær i BKA, Andrew Kroglund. Han finner noen lyspunkter, men mye går feil vei – eller for sakte. Oljenæringa står som venta fortsatt støtt.

Vanskelig budsjett i en krevende tid

En rask gjennomgang av noen budsjettposter viser oss et Norge som fortsatt ikke tar natur, – klima-, miljø- og internasjonale solidaritetsutfordringer tilstrekkelig på alvor. Her er noen eksempler:

– Skogvernposten fjernes og midler til skogvern legges i en samleboks til vern som foreslås til 215,2 millioner kroner totalt. Dette betyr et reelt kutt på rundt 220 millioner. Det er ikke til å forstå, når vi vet at skogen er vårt viktigste karbonlager og rommer store deler av Norges naturmangfold. Hva er det regjeringen driver med? Dette betyr i klartekst at det fortsatt vil være fritt fram for flatehogst av gammelskog!

– Vi ser at Senterpartiet og Senterungdommen har satt sitt preg på budsjettet. Aller mest tydelig kommer dette fram når hele bevilgningen til dyrevernsorganisasjonen NOAH er strøket fra budsjettet. I en kommentar begrunner landbruksminister Sandra Borch dette med at NOAH ikke er en medlemsorganisasjon. Men det er klart at dette må ses på som en politisk handling og en straff for at man kjemper for dyr og naturmangfold.

– Forslaget til statsbudsjett kutter alle planleggingsmidler til E16 Bergen–Voss, en av de mest rasfarlige og mest ulykkesutsatte veistrekningene i landet. Planen for utbedring av jernbanen på strekninga får heller ikke noe. Samtidig opprettholdes midler til videre arbeid med det omstridte monstervegprosjektet Hordfast, som selv ikke Lastebileierforbundet vil ha. Dette er en skandaløs prioritering og en direkte provokasjon mot alle som er opptatt av fornuftige bruksveier, bærekraftig samferdsel og vern av natur.

– Regjeringens forslag til bistandsbudsjett for neste år er på 43,8 milliarder kroner. Det er mye penger, og en fortsatt økning i nominell kroneverdi som går til internasjonal solidaritet. Men Norge har i mange år klart å gi ca 1 prosent av BNI til bistand. Med årets budsjett går vi ned til bare 0,75 prosent. Det er et dårlig signal å gi, ikke minst i klima- og naturkrisen vi står i, og der behovet for bistand vil øke.

Noen lovende tiltak

Men det er mange lovende trekk i budsjettet også, som f.eks:

– Regjeringen foreslår å styrke satsingen på energieffektivisering i boliger, næringsbygg og offentlige bygg. Det skal gjøres gjennom en kraftig styrking av Husbanken og en ny midlertidig energitilskuddsordning til bedrifter.

– Enova er et viktig virkemiddel for teknologiutvikling og markedsintroduksjon av klima- og energiløsninger. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Enova med 500 millioner kroner i 2023.

– Spennende er det også at regjeringen legger fram klimastatus og -plan sammen med statsbudsjettet for 2023. Dette er et nybrottsarbeid i norsk klimapolitikk. Planen dekker rapportering etter klimaloven, redegjør for utslippseffekten av statsbudsjettet og presenterer et styringssystem for hvordan vi når klimamålet for 2030. Formålet med å legge fram en klimastatus og plan med statsbudsjettet er å koble utslippsbudsjett inn sammen med statsbudsjettet. Vi får komme tilbake til dette etter hvert når vi blir bedre kjent med tiltaket og planene.

– Tilskuddet til frivillige organisasjoner over Klima- og miljødepartementet ligger på samme nivå som i fjor, på nesten 54 millioner. Det betyr at BKA vil komme ut med ca samme sum i tilskudd som i 2022.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*