Et klimaproblem: rikdom!

act now

De som følger klimadebatten vil ha lagt merke til et økende fokus på økonomisk ulikhet – som en av drivkreftene bak klimaendringene. De 10 prosent rikeste i verden står for 50 prosent av alle utslipp. Og dette må adresseres! mener Besteforeldrene i Moss. På årsmøtet i Drammen hadde de et forslag til resolusjon om ‘karbonulikhet’.

NB! Resolusjonen var sendt inn for sent, og ble derfor ikke behandlet. Godkjent av landsstyret i ettertid.

De rike ødelegger mest for klima

Klima og det biologiske mangfold (BM) er under ekstremt press.

Svært mange nasjonalt og globalt har arbeidet for å motvirke utviklingen. Elbiler, elferger, solpaneler, varmepumper, vindturbiner og mye annet. Likevel fortsetter mengden av klimagasser i atmosfæren å øke, og forbruket av fossilt brennstoff synker ikke. Heller ikke reduksjonen av biologisk mangfold ser ut til å stoppe.

Det virker som grønn energi bare holder tritt med økt bruk av energi. Tall og kurver tilsier at utviklingen i klima og BM ikke endrer seg. Spørsmålet er hvorfor?

Illustrasjonen fikk vi i den nylig utgitte rapporten «World Inequality Report 2022».

Regjering og Stortinget og folk flest lager tiltak som presser de fleste til å snu seg rundt for å bremse og bedre situasjonen. Bortsett fra en liten gruppe som ikke behøver å bry seg om tiltakene.

Oxfam er en internasjonal NGO etablert i Oxford med hovedkvarter i Nairobi, Kenya. De arbeider med både utryddelse av fattigdom og katastrofebekjempelse. Oxfam og World Inequality Report

2022 har vist at mengde utslipp av klimagasser og ødeleggelse av biologisk mangfold er proporsjonal med rikdom.

Det viser det seg at de 10 % rikeste i verden står for 50 % og økende andel, mens de 90 % andre står for de resterende 50 % og minskende andel, av utslipp av klimagasser og reduksjon av biologisk mangfold.

I Norge er vi så rike at både de/vi 10 % rikeste og de/vi neste 40 % i Norge er blant verdens rikeste 10 %. Siden de/vi rikeste er så rike at våre tiltak koster dem/oss lite, er det de resterende 50 % som prøver på reduksjoner, mens de/vi rike har økende del av  ødeleggelsene.

De 10 % rikeste i Norge slipper i gjennomsnitt ut 32.5 tonn CO2, økende, de 40 % neste 15 tonn og de 50 % med minst rikdom slipper ut i gjennomsnitt 6,5 tonn og synkende.

De som har koordinert rapporten «World Inequality Report 2022», økonomene Lucas Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Saez og Gabriel Zucman anbefalte inndragning av rikdom som det beste tiltak.

Besteforeldrenes klimaaksjon mener rapportens konklusjoner krever politisk mot og må legges til grunn for norsk politikk. Inndratt rikdom må omdisponeres til livsviktige klimatiltak!

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Jan F Knudsen | 20.10.2022

    Her snakker vi! Ja, selv om man selv kan risikere å være blant de 10 prosentene.

  2. Ingunn Elstad | 28.10.2022

    Kjempeviktig!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*