Mot gigantveiene!

Hordfast
Illustrasjonstegning av mulig bru over Bjørnafjorden (Hordfast): Adele Jaunn

På Vestlandet går nå yrkessjåfører og naturvernere sammen om å be myndighetene revurdere planene for ferjefri E39 og noen av de gigantiske og sterkt omstridte fjordkryssings- og motorveiprosjektene langs kysten. «Kombinasjonen av svært høye kostnader og store skader på naturen bør gjøre det lett å prioritere gode bruksveier», heter det.


FELLES OPPROP!
Vestlandske yrkessjåfører og naturvernere ønsker trygge, gode veier framfor gigantprosjekter som Hordfast og Møreaksen.

Kampen for natur og trygge, godt vedlikeholdte veier trenger ikke stå mot hverandre. Vi vestlendinger opplever stadig veier i svært dårlig stand. Vi vil ha sikre tofeltsveier, veiskuldre som ikke gir etter, lyse tunneler og trygghet mot ras. Vi ønsker gang- og sykkelveier og gode forhold for kollektivtrafikken.

Samfunnet har ikke råd til samtlige veiprosjekter som finnes i Nasjonal transportplan. Vi mener derfor vi må prioritere vedlikehold og veiprosjekter som gjør hverdagen bedre, for både nyttetransport og myke lokaltrafikanter. Svært kostbare og naturødeleggende, nye prosjekter, som Hordfast (Os–Stord) og Møreaksen (Ålesund–Molde), må settes på vent. Bare disse to fjordkrysningene er beregnet å koste 67 milliarder kroner, og er i særklasse de to dyreste veiprosjektene blant de 20 som Statens Vegvesen anbefaler blir prioritert.

Det har vært en eksplosiv vekst i prisen på stål de siste månedene. Hordfast bygger på eksperimentell bro-teknologi. Vi tror sluttsummen for Hordfast og Møreaksen blir langt høyere enn antatt.

Prosjektene er også svært dårlige for natur og klima, med store ødeleggelser av sterkt verneverdig natur og matjord. Kombinasjonen av svært høye kostnader, høye bompenger og store skader på naturen, bør gjøre det lett å prioritere gode bruksveier framfor sterkt omstridte prosjekt som Møreaksen og Hordfast.

Fergefri E39 fra Trondheim til Kristiansand er beregnet til å koste 340 milliarder kroner, og er sannsynligvis det største naturinngrepet i Norge noen gang. Den samlede samfunnsøkonomiske nytten ble i 2015 anslått til minus 51 milliarder kroner.

Vi ber om at planene for Fergefri E39 blir vurdert på ny, for å finne mer moderate og miljøvennlige løsninger.

Yrkestrafikkforbundets avdelinger Vestland og Logistikk Midt-Norge
Transportarbeiderforeningene i Vestland (Fellesforbundet)
Naturvernforbundet i Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Veiforkjemper | 01.06.2022

    Tullball, Hordfast og Rogfast dreier seg om å bygge sammen Norges to nest største byområder og redusere reise tiden i Norges viktigste eksportregion fra 5 til 2 timer.

  2. Prøv Hvilepuls | 04.06.2022

    Veien til en levelig framtid krever at vi får mindre fokus på rask innsats med høy timepris, slik høyhastighets veier legger til rette for. Vi kan ikke planlegge for en framtid der stor avstand kompenseres med høy fart, og målet er å ha mest mulig fritid.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*