Grønnere budsjett

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  onsdag 15. jun 2022
 • AV:
  Redaksjonen
bistandskutt
Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett førte til sterke reaksjoner og protester.

Godt hjulpet av presset fra bistandsorganisasjoner og miljøbevegelse lyktes SV i å få til positive endringer i revidert nasjonalbudsjett 2022. Det er blitt bedre både på fordeling, miljø og bistand. Vi har fått lovnader om å kutte i dyre og skadelige motorveiprosjekter. Viktig er også at partiet fikk fjernet tre oljeblokker fra iskanten i nord.

Mange fulgte regjeringsforhandlingene i fjor høst med spenning: Ville partiet SV bli med? Resultatet vet vi; Senterpartiet satte foten ned, og vi har i dag en mindretallsregjering med SP og Arbeiderpartiet. Men SV har brukt sine stemmer på Stortinget godt og ikke minst nå i sluttfasen av forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Det hele kom endelig i havn den 14. juni.

Uforståelige kuttforslag reversert

Varsellampene var mange og blinket heftig da regjeringen la frem sitt forslag til revidert budsjett. De ville, blant annet, kutte 20 millioner til restaurering av myr, nesten halvparten av budsjettposten, og 50 millioner til skogvern. Dette er, fra et natur- og miljøperspektiv, komplett uforståelig. Men nå er disse kuttene fjernet.

Regjeringen ville også bruke flere milliarder fra bistandsbudsjettet på arbeidet med flyktninger fra Ukraina i Norge. Det ville ramme verdens aller fattigste hardt. Et bistandsbudsjett skal ikke brukes på denne måten. Her må pengene tas andre steder fra.

Om vi oppsummerer SVs seire i denne budsjettrunden, på områdene internasjonal solidaritet og miljø, natur og klima, ser det slik ut:

 • Utvikling: Utviklingsbudsjettet økes med 2,5 milliarder.
 • Iskanten: Det blir ikke boring nær eller i det som kalles iskanten, siden tre oljeblokker der ikke kommer til å lyses ut i neste TFO-runde (”tildeling i forhåndsdefinerte områder”).
 • Motorveier: I gjennomgangen av samferdselsprosjekter frem mot 2023 skal regjeringen fremme forslag for å nedskalere store motorveisprosjekter.
 • Kollektiv: 500 millioner kroner til kollektivtrafikken bidrar til grønn omstilling og bremser rutekutt i år.
 • Elbiler: Innfører moms kun på kjøpsbeløp over 500.000, framfor på hele beløpet. Konkurransefordelen til elbiler i alle personbilsegment skal opprettholdes.
 • Natur: Økt støtten til skogvern med 50 millioner kroner, økt restaurering av myr med 20 millioner kroner.

Forliket inneholder også et punkt om biodrivstoff og satsing på ny avgiftsmodell. Det er uklart hva dette innebærer, men er noe vi trolig må komme tilbake til: Vi vet at biodrivstoff kan gjøre like stor skade som gagn.

Innenfor eller utenfor regjeringen?

Så kan vi alltid spørre oss selv om SV ville ha fått til mer i regjering enn utenfor? Personlig tror jeg kanskje det. Men da ville partiet ha måttet svelge mange kameler for at Sp skulle ha godtatt deres plass. Slik er politikkens vesen. Det er kanskje lettere å innkassere noen seire ved reviderte budsjettrunder?

Uansett: Både SV og Stortinget har en viktig oppgave fremover: De må få fjernet den omstridte oljeskattepakken. Denne ble introdusert og vedtatt i juni 2020 (mot SVs, Rødt og MDGs stemmer). Dette innebar midlertidige endringer i oljeskatten for å sikre aktivitet i pandemitiden. Pakken gjør at oljeselskapene har fått et skattekutt på rundt 10 milliarder kroner, og at ulønnsomme prosjekt blir igangsatt. Det fører igjen til at ressurser, arbeidskraft og intellektuell kapasitet bindes opp i gårsdagens løsninger, og ikke i det lenge bebudede grønne skiftet.

I sum hindrer dette Norge i å nå sine klimamål. At Stortinget sitter og ser på at dette skjer er komplett uforståelig. Her har både SV og alle andre partier en jobb å gjøre!

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

 1. Linda Rundquist Parr | 18.06.2022

  Takk for nyttig oppsummering, Andrew. Ja, det nytter for oss i miljøbevegelse å protestere og sette krav. Og SV var lydhør i forhandlinger om revidert budsjett. I neste omgang må vi følge med på statsbudsjettet til høsten, og om det bebudede klimabudsjettet bringer oss i rute i forhold til klimamålet for 2030. Her må BKA være vaktbikkje.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*