– Ungdom inspirerer

brølofon drammen damer
Fra åpning av klimafestival Drammen 2022, med brølofon! Elisabeth Briseid, Eli Kvarme og Jorunn Kroken gir alt for BKA. Foto: Oda Nærland Sofienlund.

Det er heldigvis mange grupper som jobber for klimasaken, sier Jorunn Kroken i Drammen. – Men BKAs viktigste oppgave tror jeg er å være en god støtte for de unge. Vi må være synlige og til stede med våre røde hatter og bannere. Det som stimulerer til å stå på er når de unge kommer med positive tilbakemeldinger – slik de gjør!

Barn og unge først

Jorunn er talsperson for lokallaget, og forteller at de sto på stand flere ganger i forbindelse med valget sist høst. – Det var virkelig oppløftende når de unge kom og applauderte oss for innsatsen vår. Svein Tveitdal har i flere år reist rundt på de videregående skolene. Kanskje kunne det lages tilpassede opplegg for barnehage og grunnskole også?

Drammen har fått 20 nye medlemmer den siste tida. – Vi sender nå ut velkomstbrev til nye medlemmer og informasjon om aktiviteter. Samtidig opplever mange av oss at det er litt vanskelig å rekruttere i «egne omgivelser». De fleste lytter interessert, og synes det er flott at vi engasjerer oss. Men kanskje noen av oss blir for ivrige når vi legger frem vår sak? Det er kanskje for mye å ta inn over seg når det gjelder til klimasaken?

Synlighet

I 2022 håper Besteforeldrene i Drammen å kunne bli mer synlig i lokalsamfunnet igjen. Koronasituasjonen har vært vanskelig for oss som så mange andre, sier Jorunn. Vi håper også på mer kontakt med andre organisasjoner.

I Drammen arrangeres det nå i alle fall Klimafestival for første gang siden pandemien kom. – To av våre styremedlemmer har vært med i arrangementskomiteen. Det var planlagt en klimakafe` i samarbeid med Drammen Kvinnesaksforening lørdag 29. januar som et av arrangementene. Dessverre er den blitt avlyst. Andre arrangementer er blitt omgjort til digital samlinger.

Forbruk og klima

Kan vi fortsette med «evig vekst» dersom vi skal kunne nå målene i Parisavtalen? Dette spørsmålet bli altfor sjelden stilt, mener Jorunn Kroken. – Mange av oss besteforeldre mener at verken vi eller barnebarna blir lykkeligere av enda flere ting eller enda flere reiser rundt omkring i verden. Det vi må ta tilbake, er tiden og ta vare på de tingene vi har.

– Vi som besteforeldre har vært med på og har mye av ansvaret for den forbruksfesten som har vært de siste 50 år, men de fleste av oss husker også tiden da vi ikke hadde overflod. Kanskje vi kan bruke kunnskapen til å inspirere til nøkternhet, ta vare på, ikke kaste osv. Mange av vår generasjon har også kunnskap om natur og mat, hvordan ta vare på kortreiste ressurser, osv.

Ønsker for det nye året

– Det snakkes stadig om «det grønne skiftet». Jeg velger å være optimist. Jeg tror de fleste i styre og stell er klar over problemene, og virkelig ønsker å jobbe for å senke utslipp. Og selv om vi av og til blir motløse, tror jeg at BKA som pressgruppe kan være med å påvirke – sammen med andre pressgrupper, selvfølgelig. Men vi må nok fortsette å diskutere strategien vår og metodene våre, slik vi gjorde på landsmøtet i Trondheim – og skal fortsette med på landsmøtet i 2022. Det blir her i Drammen, for dem som ikke vet det!


Jorunn Kroken i midten, sammen med andre besteforeldreaktivister i Drammen: Aase Årvik (t.v.) og Laila Horgen.

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Linda Rundquist Parr | 21.01.2022

    Jeg er imponert over at dere fikk til en klimafestival i Drammen, dog noe redusert grunnet pandemien. Ja, det er viktig for BKA å finne strategiske partnere i klimakampen, slik Jorunn sier. Og barn og ungdom og deres organisasjoner bør være en opplagt samarbeidspartner.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*