Hva betyr ansvar?

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    fredag 21. jan 2022
  • AV:
    Redaksjonen
ansvar KK
Et klart flertall mener Norge har et utvida ansvar for utslipp fra oljeproduksjonen. Klassekampens meningsmåling ved årsskiftet har ført til debatt. Foto: Lars Bjørn Mehus

Har Norge et ansvar når norsk olje og gass forbrennes i andre land, med store CO2-utslipp? Bør det få konsekvenser for norsk oljepolitikk? Hva betyr begrepet «ansvar» i denne sammenhengen? Det skriver Finn Bjørnar Lund om i Dagsavisen i dag. Mange forveksler bokføring av utslipp mellom land med moralsk og politisk ansvar, mener han.


  • FAKTA: Norge har hvert år siden 1990 sluppet ut omtrent 50 millioner tonn CO2-ekvivalenter, og eksporterer omtrent 500 millioner tonn CO2-ekvivalenter i olje og gass. Forbrenning i utlandet utgjør over 95 % av olje- og gassutslippene.

Ansvar for utslipp av klimagasser

På lederplass skriver Dagsavisen (30.12.) at «vi ikke kan ta ansvar for olje og gass som forbrennes i andre land», sjøl om den er produsert i Norge og gir Norge og oljeselskapene store inntekter. Vi har hørt det samme fra våre ledende politikere. Grunnen til ansvarsfraskrivingen skyldes at en forveksler bokføring av utslipp mellom land med moralsk og politisk ansvar. Gen.sekr. Guterres i FN ber oljeland om å ta ansvar. Sjefen for Det internasjonale energibyrået (IEA), Faith Birol, sier: «Hvis regjeringer tar klimakrisa seriøst kan det ikke investeres mer i olje, gass og kull fra nå av – dette året» (Birol,  18.mai 2021).

Fossillands motstand
I Paris (2015) ble det gjort forsøk på å ansvarliggjøre produsentland, men de hindret at det ble med i Paris-avtalen. Nå i november (COP 26) kom fossilproduksjonen igjen opp under klimaforhandlingene. Den var offisielt på dagsorden, men det endte med en uforpliktende pekefinger rettet mot kull, og en svak advarsel mot subsidiering av olje og gass-produksjon. For første gang ble likevel fossilenergien som problem nevnt i slutt-teksten.  Den store oljelobbyen på COP 26 og politisk ettergivenhet svekket avtalen.

Norges ansvar
Oljeproduserende land har forsinket det grønne skiftet, og ser ut til å fortsette med det. Fossilindustrien får lete etter mer olje på ubestemt tid uten sluttdato. Vi vet nå at det ikke kan fortsette. Nivået av klimagasser i hav og atmosfære forverrer klimakrisa.

Utslipp av klimagasser tilskrives land der forbrenning av eksportert olje og gass skjer. Territorielle bokføringsknep befrir oljeland fra å prioritere fornybar energi framfor fossil? Har ikke Norge og andre produsentland moralsk, politisk og juridisk ansvar? Produktansvarsloven peker på produsenter, distributører, leverandører, forhandlere og andre som gjør produkter tilgjengelige for offentligheten og holdes ansvarlig for skadene disse produktene forårsaker.

Finn Bjørnar Lund, medlem i Besteforeldrenes klimaaksjon

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*