Oppløftende tall

hanne vilje
Fagrådgiver Hanne Gustavsen fra Framtiden i våre hender holdt foredrag på klimakaféen til Besteforeldrene i Oslo 21. januar.

Nordmenn flest støtter strengere miljø- og klimatiltak. Over 60 prosent er positive til å redusere eget forbruk, viser en meningsmåling FIVH fikk utført før jul. For noen dager siden var rådgiver Hanne Gustavsen og presenterte undersøkelsen for Besteforeldrene i Oslo. – Svært oppløftende tall for oss som vil ha endringer! sier lokallagsleder Linda Parr.

Grunnlag for politiske krav

Det er en rekke barrierer som hindrer oss i å ta bærekraftige valg i hverdagen. Vi har også det beryktede gapet mellom forbrukernes holdninger og handlinger, osv. Likevel mener Linda Parr det gir nytt håp om en positiv kursendring når vi får vite mer om resultatene av FIVHs undersøkelse. Vi har også andre målinger som peker i samme retning: Ikke bare ønsker de fleste en politikk med mer offensive tiltak; de fleste er villige til å betale mer for klær, mat og andre varer laget under etisk forsvarlig produksjon, uten miljøgifter og med lavere klimafotavtrykk.

– Jeg opplever dette som veldig oppmuntrende for oss som vil inspirere våre politikere og kreve at de tar grep som monner. Ofte kan vi høre at politikere ikke tør å gå fortere fram, fordi de er redde for å miste oppslutning. Det som går fram av denne undersøkelsen tyder på det motsatte – at en mer kraftfull klima- og miljøpolitikk vil møte en befolkning som forstår alvoret og er villig til å akseptere strengere tiltak, sier Linda Parr.

Noen tall fra FIVHs undersøkelse november 2021:
  • 7 av 10 mener det er viktig at Norge kutter egne klimagassutslipp, og at rike land må ta mer ansvar for utslippsreduksjonen. Bare 15 % er for at Norges utslippskutt først og fremst skal gjøres gjennom å betale for kutt i andre land.
  • 6 av 10 mener at rettferdig fordeling er viktigere enn økonomisk vekst. Kun 3 av 10 mener vekst er viktigst.
  • Nær 7 av 10 vil ha en matkastelov som hindrer at butikker kaster mat som blir til overs. Like mange vil ha politiske tiltak for å begrense klima- og miljøbelastningen fra klesproduksjon.
  • 64 % er villige til å redusere sitt forbruk av klima- og miljøhensyn. Bare 24 % tror det er mulig å løse klima- og miljøproblemene uten å redusere vårt materielle forbruk. 45 % mener at et liv med lavere forbruk vil oppleves som mer meningsfullt.
  • Over 6 av 10 er villige til å betale mer for klær, mat og varer laget under etisk forsvarlig produksjon, uten miljøgifter. Men 53 % sier at prisen på matvarer er viktigere for dem enn om de er økologiske.
  • Ved statlige innkjøp mener 69 % at man må velge de mest bærekraftige varene og tjenestene, selv om de er dyrere. 63 % mener at statlige investeringer må vektlegge hensynet til natur, miljø og klima minst like mye som økonomisk avkastning.
Les mer om undersøkelsen til Framtiden i våre hender:
Folk fleste støtter strengere tiltak

Klikk på bilde og se og hør Hanne Gustavsens foredrag (ca halv time):

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Kristian Frederik Brandt | 23.01.2022

    Men støtter de partier som tar klimautfordringene på alvor? Tiltak som er nødvendige for at verden skal nå Paris-avtalens mål? Tiltak som kan innebære redusert levestandard, at vi må endre vår livsstil, ikke lenger kan reise på ferie til fjerntliggende destinasjoner eller storbyferie, fornye vårt kjøkken hvert tiende år, stadig fornye vår garderobe, ha hytte på fjellet eller ved sjøen, ha en eller to biler? Vil et parti som måtte foreslå slike tiltak, vinne almen oppslutning?

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*