Kåre Willoch (1928–2021)

willoch-fritt-ord-1024x1024
Høsten 2019, tildeling av Fritt Ords pris til Natur og Ungdom og Greta Thunberg. Fra venstre Steinar Winther Christensen (leder BKA), Kåre Willoch, Gro Nylander (nestleder BKA).

Med Kåre Willochs bortgang har Besteforeldrene mistet et trofast og viktig medlem, sier styreleder Steinar Winther Christensen. Han var med på det første besteforeldre-oppropet 2006, og var blant de første som meldte seg inn i 2012, da gruppen – som hadde vært tilknyttet FIVH – valgte å bli en egen frittstående besteforeldre-organisasjon.

– Som medlem illustrerer Kåre Willoch på mange måter den bredden som BKA står for. Det dreier seg om globale verdier som er hevet over partipolitikken, sier Winther Christensen. – Han har prydet vår vervebrosjyre (t.h.), var alltid opptatt av og bevisst sitt medlemskap, og stod frem med dette engasjementet i ulike sammenhenger. Selv møtte jeg ham bare en gang da Natur og Ungdom og Greta Thunberg fikk Fritt Ords pris. Det var i Operaen høsten 2019, og han kom bort til oss fra BKA etterpå. Han delte et lite glass og kommenterte vår viktighet i kampen for barnas klimafremtid. En høytidsstund for alle. Takk for at du var en av oss!

Initiativtaker til BKA, Halfdan Wiik, uttrykker også sin takknemlighet. – Det var utrolig viktig for oss at nettopp Kåre Willoch sa ja til å stille seg bak oppropet i 2006, sammen med folk fra hele det politiske spekteret. Han deltok den gangen også ved flere viktige møter, og lot seg intervjue i media, der han understreket behovet for å styre markedet gjennom en klimaansvarlig avgifts- og skattepolitikk. – Han var et vennlig menneske, og det er vemodig at han er gått bort, sier Wiik


BESTEFORELDRE FOR EN ANSVARLIG KLIMAPOLITIKK 

(opprop i Aftenposten, Dagbladet og andre aviser høsten 2006)

Menneskeskapte klimaendringer er i ferd med å gi ugjenkallelige skader på livsmiljøet. Utviklingen har altfor lenge gått i feil retning, med et stadig økende utslipp av klimagasser. Mottiltakene har vært tafatte og ineffektive.

Slik kan det ikke fortsette! Våre barnebarns velferd og trygghet står på spill! Lavutslippsutvalget har vist at norske utslipp kan reduseres betydelig. Regjeringen må snarest følge opp dette arbeidet. Behovet for mer energi kan ikke gå foran den langt viktigere oppgaven å redusere klimautslippene. Det må utarbeides en forpliktende handlingsplan, slik at:

 • framtidsansvar vektlegges framfor kortsiktige økonomiske mål
 • de store utslippene fra anleggene på norsk sokkel reduseres
 • den stadige økningen i fly- og biltrafikken snus
 • det virkelig satses på energisparing og ikke-forurensende oppvarming
 • innsatsen innen klimaforskning og teknologiutvikling forsterkes
 • det iverksettes en omfattende og vedvarende klimavettkampanje slik at Norge med tyngde kan stille krav internasjonalt

Vi krever: En troverdig klimapolitikk basert på anbefalingene fra FNs klimapanel. Det kan innebære vanskelige omstillinger, inkludert restriksjoner på vårt personlige forbruk. Det vil vi selvsagt akseptere for våre barnebarns skyld, så lenge byrdene blir rettferdig fordelt.

Vi etterlyser: Politikere fra alle partier som med mot, alvor og energi går løs på vår tids største etiske og globale utfordring. Klimaproblemet er voksende. Det haster! Våre barnebarn kan ikke vente.

Hermod Skånland (tidligere sentralbanksjef); Hans Martin Seip (professor/klimaforsker); Sigbjørn Grønås (professor/klimaforsker); Kåre Willoch (tidligere statsminister); Per Kleppe (tidligere finansminister); Reiulf Steen (tidligere partileder og statsråd); Rakel Surlien (lagdommer, tidligere miljøvernminister); Kjellbjørg Lunde (utdanningsdirektør, tidligere nestleder i SV); Ole D. Hagesæther (biskop); Finn Wagle (biskop); Ebba Haslund  (forfatter); Inge Eidsvåg  (lektor/forfatter); Erik Dammann (forfatter); Halfdan Wiik (høgskolebibliotekar, initiativtaker)

Spre klimavett,
del denne saken!

3 kommentarer

 1. Finn Bjørnar Lund | 06.12.2021

  Takk for ditt viktige initiativ, Halfdan, og for fine ord om KW.

 2. Linda Rundquist Parr | 07.12.2021

  Jeg slutter meg til de som omtaler Kåre Willoch som en stor statsmann. Han evnet å se de store linjene, også når det gjelder klima og miljø. Jeg hørte ham i samtale med Erik Solheim i Arendal, og hans innlegg oste av kunnskap, klokskap og engasjement. Han har vært medlem av BKA siden starten, og i en alder av 90 år skrev han en epost til styret i lokallaget i Oslo der han beklaget at han ikke kunne være mer aktiv i det viktige arbeidet BKA gjør for kommende generasjoner. I takknemlighet over alt Kåre Willoch har bidratt med…

 3. Pingback: Klimabesteforeldrene takker Kåre Willoch (1928-2021) - Naturpress

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*