Foran FNs klimatoppmøte

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  mandag 11. okt 2021
 • AV:
  Redaksjonen
cop26-climate-change

ForUM for Utvikling og Miljø er en paraplyorganisasjon med over 50 medlemsorganisasjoner. Besteforeldrenes klimaaksjon er et aktivt medlem i flere arbeidsgrupper der, og først og fremst i klimagruppa. ForUM-fellesskapet utarbeider fellesposisjoner på utvalgte politikkområder, og på den måten får sivilsamfunns-Norge en sterkere stemme.

Denne høsten har posisjonsnotatet foran klimatoppmøtet i Glasgow (31 oktober–12 november) blitt ferdigstilt. Bakgrunnen denne gangen synes enda mer alvorlig enn før. Den nyeste IPCC-rapporten, presentert i august 2021, viser at verdens ledere til tross for advarslene fra FNs klimapanel siden 1988, hele 25 klimatoppmøter og Parisavtalen, ikke har vært i stand til å igangsette nødvendige tiltak for å forhindre skadelige klimaendringer og en varmere klode.

En mer ambisiøs norsk regjering

Den nye norske regjeringen må vise høyere klimaambisjoner på COP26. Selv om klimatoppmøtet og forhandlingene ikke handler om hvordan enkeltland kutter utslipp, tilpasser seg, og bidrar med klimafinansiering, så er enkeltlands politikk og tiltak helt avgjørende for at verden skal nå Parisavtalens mål for nettopp kutt, tilpasning og finansiering. Det er derfor viktig at Norge både kutter egne utslipp og støtter andre land finansielt i større grad enn i dag.

For å kutte egne utslipp bør Norge:

 • Utarbeide en oppdatert plan for å nå 50-55 prosent kutt innen 2030. Planen må inneholde sektorvise mål, årlige klimabudsjett, klare signaler om nye, konkrete tiltak som skal følges opp på Stortinget, og en klar ambisjon om at så mye som mulig av utslippskuttene skal tas hjemme i Norge.
 • Utarbeide en oppdatert langsiktig strategi med klare tiltak for hvordan olje- og gassnæringen skal omstilles på en rettferdig måte til et lavutslippssamfunn.
 • Delta i Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA), og samarbeide med andre oljeproduserende land for felles produksjonskutt, gjennom Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty.

Klimafinansiering for fattige land

Nivået på norsk klimafinansiering samsvarer ikke med Norges historiske ansvar som rik oljenasjon. Sammenlignet med både inntektene fra oljen og vårt ansvar for klimaendringene er dagens nivå per år i klimabistand til fattigere land, lavt.

For å betale sin rettmessige andel av omstilling, tilpasning og tap og skade i land i det globale Sør, bør Norge:

 • Annonsere et nytt og oppgradert måltall for finansiering som samsvarer med vår rettmessige andel av klimafinansiering på rundt 65 milliarder kroner årlig, slik det ble utredet i rapporten Norway’s Fair Share of meeting the Paris Agreement. Pengene skal ikke tas fra bistandsbudsjettet.
 • Lage en egen stortingsmelding om klimafinansiering som inneholder en opptrappingsplan. Kirkens Nødhjelp har kommet med et forslag til en slik opptrappingsplan som kan leses her.
 • Bli medlem av den nystartede Adaptation Finance Champion Group, sammen med blant andre Sverige, Danmark og Finland.
ForUMs posisjonsdokument er stort og detaljert, men verdt å bla gjennom! Det ligger HER.
Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

 1. Linda Rundquist Parr | 12.10.2021

  Forum for Utvikling og Miljø med sine mange tilsluttede organisasjoner, er en viktig alliansepartner for BKA. Kravene vi leser her til hva Norge kan gjøre for å øke sitt klimaengasjement, virker så saklige at det blir vanskelig å argumentere mot. Jeg tror vi gjør lurt i å snakke om en plan for å nå målene og en langsiktig strategi for å avvikle olje og gass.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*