En massiv tog-satsing

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  fredag 1. okt 2021
 • AV:
  Redaksjonen
jernbaneskinner
Jernbanen sparer energi og areal og forurenser minst.

Sammen med over 20 andre organisasjoner henvender Besteforeldrenes klimaaksjon seg til Ap og Sp med oppfordring om å satse på jernbanen. «Vi forventer oss en lynrask og massiv satsing på tog fra den nye regjeringen», heter det. Bakgrunnen er de  mange jernbane-vennlige formuleringer som finnes i begge partiers programmer.

————————————————————————————————————————

30. september 2021

Til forhandlingsdelegasjonene til
Arbeiderpartiet og Senterpartiet

Blir ny regjering tøffere enn toget? 

Transportsektoren står for store klimagassutslipp. Nå haster det med togsatsing for at vi skal klare å nå våre forpliktelser i Parisavtalen. Ingen andre transportformer kan frakte så mye gods og personer så miljøvennlig og effektivt over større avstander.

 Dere er faktisk enige om veldig mye som gjelder tog. Ut fra deres partiprogrammer, og med både klima- og naturkrise hengende over oss, burde det være ukontroversielt i en ny Ap-Sp-regjering å gjøre togsatsingen størst på samferdselsbudsjettet. Vi forventer oss en lynrask og massiv satsing på tog fra den nye regjeringen. 

Begge partier vil at togtilbudet skal være et attraktivt transportalternativ til fly og bil mellom landsdeler i Norge (Senterpartiets program) Konkretisert:

 • Et kraftig løft av vedlikehold er det viktigste for raskt å få et bedre togtilbud. Dette ser det ut til at begge partier har forstått. Det står i programmene at dere skal bygge flere kryssingsspor, nye signalsystem og annen nødvendig infrastruktur (fra Arbeiderpartiets program).
 • Gjennomfør viktige nyinvesteringer som kan øke kapasiteten og redusere reisetiden.
 • Et attraktivt togtilbud er lett å bruke. Sørg for å få på plass flere avganger, flere direkteruter og et felles, ukomplisert system for billettkjøp, både i Norge og til nabolandene våre.
 • Prisen på togreise for en familie må være konkurransedyktig med fly og bil. Passasjeravgiften på flyreiser må gjeninnføres snarest. Så får staten heller øke subsidiene til distriktsrutene der tog ikke finnes. Skal tog bli førstevalget for flere, kan det ikke være billigere å fly.

Begge partier vil forbedre nattog-tilbudet i Norge og koble Norge på det dansk-svenske samarbeidet for å etablere nattog til kontinentet (Arbeiderpartiets ordbruk, men står også i Senterpartiets partiprogram) Konkretisert:

 • Nattog er viktig for at flere skal kunne reise klimasmart over lengre avstander. Vi trenger både flere avganger og vogner for å få plass til flere passasjerer. Det må også bli mer variasjon i tilbudet, for eksempel liggestoler og sovekapsler. For folk vil reise klimavennlig, også til utlandet! Bedre togforbindelser mellom Norge og kontinentet er ikke bare bra for nordmenn som vil på tur, men vil også gjøre det enklere for miljøbevisste turister å besøke Norge.
 • Det viktigste er at dere sikrer rammebetingelser som gjør at vi får gjennomgående ekspresstog Oslo–Stockholm og Oslo–Göteborg–København. Dette har vi hatt før. Det er ikke noe hokuspokus å få til igjen.

Begge partier vil flytte mer gods fra vei over på bane (og sjø) Begge partier har programfestet dette punktet, og Arbeiderpartiet vil bygge ut godsterminaler. Dette er viktig for å minske tungtrafikken på veiene, noe som er bra for klima, lokalmiljø og trafikksikkerhet. Vi forventer å se planer og resultater i veldig nær framtid.

Det første den nye samferdselsministeren kan gjøre, er å ta initiativ til et nordisk tog-toppmøte – i en by man kan ta tog til! Hovedmålet må være en felles nordisk plan for bedre togforbindelser mellom landene og til kontinentet. Et slikt initiativ vil kunne gjennomføres innen rammene til EUs jernbaneår 2021.

Nå er samfunnet åpnet helt opp igjen, og folk vil reise mer. Vi forventer at den nye regjeringen gir oss en lynrask og massiv satsing på toget. Vis oss at dere vil gjennomføre de valgløftene dere har til felles når det gjelder tog og jernbane!

Underskrivere:
Aktivisthalvtimen, Besteforeldrenes klimaaksjon, Changemaker, Concerned Scientists Norway, Det Kongelige Selskap for Norges Vel, For Jernbane, Framtiden i våre hender, Forfatternes klimaaksjon, Godsalliansen, Greenpeace, LO Oslo, Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Naturviterne, Norsk Klimastiftelse, Norsk Jernbaneforbund, Norsk Lokomotivmannsforbund, Norsk Reiseliv, NTL Sentralforvaltningen, Samfunnsviterne, Spire, WWF Verdens Naturfond, Økologisk Norge

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*