Demokrati-uka

Arendalsuka Andrew
Arendalsuka bringes til folket, fra Dagsnytt 18s flytende studio langs kanalene i Arendal. Foto: Andrew Kroglund

Som nyslått generalsekretær for BKA har Andrew Kroglund vært på Arendalsuka. Mye av det han har hørt og sett viser et Norge som er innstilt på og vil ta klimautfordringene på større alvor. Han hyller uka som politisk verksted, med en unik blanding av folkelige organisasjoner, akademia, media og politikere. Dette er demokrati i praksis!

En studie i demokrati
Andrew P. Kroglund

Arendalsuka 2021 er over. Jeg sitter ved tastaturet og tenker tilbake på fem intense dager på Sørlandet. Hva var det jeg var med på. Jo, det var en begivenhet som peker fremover mot et nytt og mer klimabevisst Norge. Og BKA var godt synlige i bybildet, både på «stamplass», ved sin stand, og ved undertegnede som tilstedeværende på mange seminar. Her benyttet jeg anledningen til både å presentere meg selv som nye generalsekretær i BKA og til å stille spørsmål og kommentere.

I fjor ble det ikke noe fysisk arrangement på grunn av korona. I år er det 10 år siden massakren på Utøya og vi er på vei ut av pandemien her hjemme. I tillegg er det et stortingsvalg like rundt hjørnet. Følelsen av at vi alle derfor er på vei inn i noe nytt var sterkt til stede under hele uka, følte jeg. Og denne unike blandingen av idealistiske og interessepolitiske organisasjoner, unge og eldre, akademia, media og politikere, gjør Arendalsuka til det jeg vil kalle en studie i demokrati. Her presenteres siste nytt fra forskningsfronten, her utfordres politikerne fra alle hold, og på kvelden mingler vi rundt og kommer i prat med alt og alle, fra høyt til lavt.

Fra visjon til virkelighet
På gymnaset hadde jeg en bok med tittel Fra visjon til virkelighet. Mye av det jeg deltok på under uka kan samles under en slik vignett. Næringslivet formelig står i startposisjon, klar til å ta første hekk, à la en Warholm. Men for å komme over de føreste hekkene må virkemiddelapparatet oppdateres. Ting må tilrettelegges. Heldigvis har finansnæringen virkelig våknet, og et stort selskap som Storebrand leder an i å påvirke norske investorer i en grønn retning. De kjører også partnere som Norsk Hydro og Equinor intensivt. Storebrand har valgt side i klimakampen. Det lover godt. Også det såkalte Oljefondet vil nå ta et nytt grep med hensyn til ikke å investere i selskap som ødelegger natur.

Det store investeringsløftet fremover kommer på området flytende havvind. Og til forskjell fra oljealderens investeringer, så er norske interessenter, som Kongsberggruppen, interessert i alle sider av verdikjeden, fra utforskningssiden, bygging av installasjoner, til drift og vedlikehold og helt frem til avvikling av gamle installasjoner. Det er mange nye arbeidsplasser her som vil kompensere for det nødvendige bortfallet av oljearbeidsplasser. Til dette trenger vi en enda mer aktiv stat. 

Naturtap satt på dagsorden
Naturtap var den andre store bolken som ble diskutert, med mange gode eksempler på hvordan vi kan restaurere og ta vare på tapt natur. Det er tankevekkende at om vi beregner andeler av den totale kjøttvekten på kloden vår, består ca 36 % av den av oss mennesker, ca 60 % er summen av alle dyrene vi har som husdyr og kveg, – og bare 4 % av det resterende er de ville pattedyrene. Det reelt ville blir mindre og mindre.

Et begrep som svirret mye i lufta i Arendal var derfor at norske kommuner må tilstrebe arealnøytralitet. Om du bruker et areal i kommunen til næringsutvikling, vei eller bolig, så må et annet tilsvarende areal tilrettelegges som ren natur. På den måten vil kommunene få nye verktøy som bremser naturødeleggelse.

Det store klimagjennombruddet
Arendalsuka 2021 ble en arena som til syvende og sist vil huskes mest som det store gjennombruddet i klimatankegangen her til lands. FNs store klimaanalyse ble publisert like i forkant, og ble også hovedsaken i selve partilederdebatten. Siden har både Venstre og KrF gått ut og sagt at de ikke lenger vil stille seg bak regjeringens energimelding, Energi til arbeid, som kom i juni i år. Den innebærer fortsatt leting etter nye oljefelt.  Også partiene Rødt, SV og MDG har gått sammen for å presse både AP og SP i oljespørsmålet.

Det gjør ikke regjeringsforhandlingene etter valget noe enklere. Situasjonen er mildt sagt uoversiktlig. De neste fire årene vil måtte presse frem noen avgjørende kompromisser.

I mellomtiden er det bare å glede seg til neste Arendalsuke, i 2022. Kanskje stiller BKA da med noen egne åpne arrangement som vil bidra til en enda klarere debatt om veivalgene fremover. Arendalsuka er demokrati i praksis.

På stand for Besteforeldrene: Øyvind Wistrøm og Andrew Kroglund (t.h.) Foto: Bodvar Sonstad

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Steinar Winther Christensen | 21.08.2021

    Stor takk til vår ferske generalsekretær for fyldig og opplysende reportasje fra Arendal. Nå får vi se om den politiske klimatåka i AP og Høyre letter.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*