Et valg for framtida

Klimavalg 2921 kvadr

Det som er menneskeskapt kan vi gjøre noe med. Det gjelder også katastrofene i Nord-Amerika og Tyskland som har rystet alle. Gunnar Kvåle utfordrer politikere – og velgere! – til å ta ansvar og se at problemet ikke bare er klimaendringer, men oljeøkonomien, den økonomiske vekst og et forbruk som langt overskrider planetens tålegrenser. 

Valget gjelder våre barn og barnebarns fremtid
Gunnar Kvåle, professor emeritus i internasjonal helse, styremedlem i Besteforeldrenes klimaaksjon 

Klima- og naturkrisen krever en politikk som stopper all oljeleiting, reduserer oljeutvinning -og forbruk og fører til økonomisk nedvekst blant rike.

Hetebølgen i Canada rammet landsbyen Lytton i Britisk Columbia særlig hardt. Flere hundre mennesker i provinsen døde etter flere dager med temperaturer nær 50 grader. Hetebølgen førte til skogbranner og er en forsmak på hva som kan forventes i større deler av verden.

FNs klimapanel har satt 1,5 graders oppvarming som en grense som ikke bør overskrides hvis svært alvorlige klimaskader skal unngås. Ifølge Verdens meteorologiske organisasjon (WMO) er det nå 40 prosent sjanse for at denne grense vil brytes i ett av de nærmeste fem år.

Ved 1,5 grader oppvarming vil rundt 14 prosent av verdens befolkning oppleve alvorlige hetebølger minst en gang hvert femte år. Ved to grader vil dette gjelde ytterligere 1,7 milliarder mennesker.

Ekstreme hetebølger er bare ett av flere eksempler som viser at tiltak for å redusere klimagassutslipp må raskt på plass, i Norge og globalt.

Forskerne Torbjørn Selseng og Carlo Aall fra Vestlandsforsking pekte nylig på at det er umulig å løse klima- og naturkrisen hvis den økonomiske veksten fortsetter. FNs «Global Sustainable Development Report 2019» viser at forbruket i rike land som Norge, langt overskrider mange av planetens tålegrenser.

Sterke virkemidler som fører til reduserte utslipp blant de globalt rike, er det som raskest vil kunne gi utslippskutt som monner. Den kjente britiske klimaforskeren Kevin Anderson har pekt på at hvis de 10 prosent i verden med høyest klimagassutslipp reduserer sine utslipp til gjennomsnittsnivået i EU, ville globale utslipp gå ned med rundt en tredjedel.

I et åpent brev til ulike EU-organisasjoner går over 200 forskere inn for en ny «post-growth»-økonomi for å oppnå en varig reduksjon i fossilbasert forbruk. Basale menneskerettigheter kan ikke oppfylles uten en omfordeling av ressurser fra de globalt rike til de globalt fattige.

For om lag et år siden lanserte en gruppe norske samfunnsforskere, økonomer og andre fra ulike samfunnssektorer et opprop for systemendring. I oppropet fremmer de krav om at valget i 2021 må bli et valg med konkrete tiltak for systemendring.

Ved stortingsvalget bør vi derfor gi vår stemme til politiske partier som:

  • lover å stoppe en meningsløs satsing på leting etter mer olje og gass når det alt er funnet mange ganger mer enn verden kan bruke.
  • utfordrer vekstvangen i dagens økonomiske system og innfører tiltak som bidrar til redusert forbruk blant rike og nedgang i klimagassutslipp i Norge og globalt
  • arbeider for internasjonale avtaler for økonomisk «nedvekst» i rike land parallelt med nødvendig global omfordeling av planetens knappe ressurser

Hvilket parti som best oppfyller disse kravene, overlater jeg til den enkelte velger selv å finne ut. Valget 2021 gjelder våre barn og barnebarn fremtid.

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Oddbjørg Langset | 23.07.2021

    Takk for info, prof. Gunnar Kvåle! Jeg Delte til venner med disse ord: Bli medlem i denne kunnskapsrike, erfarne Besteforeldreaksjon for klima! Koster bare fra 150 kr året/en god klimainvestering for framtida – se FB/hjemmesida!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*