Matsikkerhet i fare

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    søndag 18. jul 2021
  • AV:
    Redaksjonen
god hvete

Forestillingen om at vi kan kjøpe alt vi trenger, bare vi har penger, står for fall. Vi må forstå hva klimaendringene fører med seg, og snarest skjerpe vår matberedskap, mener Ragnhild Krüger. I et innlegg i Klassekampen advarer hun mot en global utvikling med voksende nød og matmangel. – «Neste regjering har en jobb å gjøre!»

Ragnhild M. Eidem Krüger har vært journalist i over 40 år og har jobbet med samfunnsstoff og helserelaterte temaer i NRK og trykte medier. – Nå er jeg 75, bestemor til fire og bonusbestemor til 8. Jeg er svært bekymret for klimaendringer og de økende naturødeleggelsene. Jeg fatter ikke at politikerne kan være så trege med å ta grep som monner. Se hva som nå skjer i Nord-Amerika, og i Tyskland!

– Hva forventer du deg av en ny regjering?

– For det første må den gjenopprette beredskapen i form av kornlagre rundt om i landet så raskt som mulig. Hveteprisene har allerede steget mye på det internasjonale markedet, og flere kornsorter vil sannsynligvis følge etter. Å basere oss på at Norge – pga alle pengene våre – skal stille fremst i køen når det virkelig kommer til konkurranse om maten, er dypt umoralsk og urettferdig.

– For det andre må vi støtte opp om det norske landbruket med gode rammebetingelser og støtteordninger – altså det motsatte av det som skjer nå. Det samme gjelder fiskeripolitikken, der dagens politikk resulterer i at fiskeforedlingsbedrifter langs norskekysten går dukken og ungdom som ønsker å leve av fiske nærmest må være millionærer før de starter.

– For det tredje må ansvarlige politikere våge å si nei til nye, store veiprosjekter o.l., som vil legge matjord og dyrkbar mark under betong og asfalt.

– Og det er selvfølgelig mye mer som må endres! Det kreves rett og slett en helt annen politikk enn vi har hatt de siste åtte årene, der økonomisk vekst har vært bibelen. Jeg tror vi må tvinges inn i et mønster der vi bruker mindre av alt, og det krever politisk mot og ditto muskler.

———————————————————————————————————

Skjerp matberedskapen!

Ragnhild M. Eidem Krüger,
journalist, skribent og medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon

Verden brenner. Bare de siste skogbrannene på vestkysten av USA har lagt 600.000 kvadratkilometer øde. Det brenner i Canada og Russland og det ventes å oppstå flere voldsomme branner, blant annet i Australia. Lufttemperaturen er nærmere 50 grader flere steder i USA.

Foruten store naturtap, materielle tap og menneskelige tragedier betyr dette at store områder verken kan brukes til dyrking eller beitemark. Når andre områder dessuten ødelegges av flom eller tørker fullstendig ut, ser vi et dystert bilde av fremtidens matsikkerhet. Et lekket utkast til FNs nye klimarapport anslår at opptil 80 millioner flere mennesker risikerer å bli rammet av sult før 2050. En FN-rapport fra juni i år estimerer at opp mot 811 millioner mennesker sulter. I tillegg hadde over to milliarder utilstrekkelig tilgang til mat i fjor. En logisk følge av dette burde være mer selvforsyning.

Norge har ikke lenger beredskapslager for korn. I statsbudsjettet 2020 uttalte regjeringen at det landbruket og fiskeriene produserer i Norge, er nok til å sikre matberedskapen gjennom en krise. Det kan lyde troverdig for en kortvarig krise, men klimautviklingen og naturødeleggelsene blir ikke kortvarige. Vi har selv hatt både tørke og mye regn som har ødelagt avlinger, og det vil gjenta seg. Når vi dessuten vet at havet blir surere og varmere, at Oslofjorden er så godt som død og at bestanden av sjøfugl minker på grunn av matmangel, virker det dristig å satse på at vi vil være selvforsynt av fisk. Oppdrett kan ikke gjøre opp for alt, og forurenser dessuten fjordene. Regjeringens ønske om mangedobling av antall oppdrettsanlegg vil bli ødeleggende om man ikke finner mer naturvennlige metoder. Nedbygging av dyrkbar mark til motorveier og enorme batterifabrikker minker nødvendigvis muligheten for å øke landbruksproduksjonen. Med årets jordbruksoppgjør i minne er det ikke umulig at flere bønder gir opp på grunn av dårlig inntjening.

Neste regjering har en jobb å gjøre. Når vi allerede har skapt en fremtid som på mange områder vil gjøre livet utfordrende for kommende generasjoner, må vi i anstendighetens navn gjøre det vi kan for å sikre dem mat!

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Rudi Næss | 18.07.2021

    Dette føyer seg inn i rekken av feilvurderinger denne regjeringen gjør. Matsikkerhet er helt grunnleggende, men Erna viser til oppdrett av søppellaks som de fleste nordmenn ikke spiser lenger, og et utarmet fiske med dårlige fangster, skal redde oss hvis vi ikke kan importere mat. Dette viser hvor lite realitetsorientert våre ledere er. Og miljøkatastrofene vil fortsette å eskalere, siden Erna og co. ufortørnet fortsetter med å ikke iverksette klimatiltak, selv som internasjonal havrettsminister, i likhet med ledere i de fleste land. En kommende katastrofe er under oppseiling, og forskere har pekt på at vi har mindre enn 10 år på å snu utviklingen. Dette vil ikke skje med denne regjeringen.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*