Setter fart i omstillinga

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    onsdag 26. mai 2021
  • AV:
    Redaksjonen
svein cop26 2

Svein Tveitdal er ikke i tvil: Rapporten fra Det internasjonale energibyrået (IEA) om hvordan verden skal nå Paris-målene kommer til å endre norsk politikk. Fortsatt subsidiering av oljeindustrien er nå meningsløst. Når Høyre eller Arbeiderpartiet snur – og det kommer de forhåpentligvis til å gjøre snart – kommer det grønne skiftet til å skyte fart.

Hør intervju med Tveitdal på NRK Sørlandet 25. mai (fra 38 min til ca 50)
https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-soerlandet/DKSL01009621


Om Svein Tveitdal: Tidligere UNEP-direktør med ansvar for sekretariatet til FNs klimapanel. Blant veteranene i Besteforeldrenes klimaaksjon. Leder for Klimavalg 2013. Deltok som observatør for ForUM/BKA ved klimatoppmøtene i Katowice 2018 og Madrid 2019, og vil være til stede i Glasgow.

«Forskerne har sagt det lenge – FN har sagt det lenge. Nå sier også IEA at oljekranene må skrus igjen

Energibyrået ble etablert av de rike landene i 1974 etter oljekrisa for å sikre stabil oljeforsyning og produsere informasjon og statistikk om det internasjonale oljemarkedet og andre energityper.

IEA har med rette vært kritisert for å underrapportere behovet for omstilling. Men byrået er kunnskapsbasert og har endelig tatt konsekvensen av dette med en rapport som er på linje med det forskere og FN har sagt lenge: Rapporten Net Zero Emissions angir at oljeproduksjonen globalt vil reduseres med 75 % innen 2050, og enda mer i OPEC-land (som Norge).

Det har kommet som et sjokk på mange. Lederen for IEA, Faith Birol, har vært hyppig gjest på oljemessa i Stavanger. Budskapet har vært at verden trenger norsk olje og gass. IEA har vært hovedalibiet for oljeselskapene når de lobber for fortsatt oljeproduksjon. Dette alibiet er nå borte. Konsekvensen er at budskapet om at verden trenger mer olje blir vanskeligere å selge.

«Norske politikere tatt på senga – hvem snur først?»

Høyre og Arbeiderpartiet har vært hovedgarantister for videreføring av dagens oljepolitikk. De første kommentarene fra Tina Bru og Espen Barth Eide er at rapporten ikke endrer norske oljeplaner. Men det kommer den til å gjøre. Vi kommer selvfølgelig til å få en del forsøk på forklaringer som prøver å rettferdiggjøre dagens politikk, men debatten innad i partiene kommer til å snu denne.

Jeg er nokså sikker på at oljedebatten på partienes landsmøter nylig, helt klart hadde blitt påvirket og annerledes om rapporten hadde kommet før. Spørsmålet er hvem som snur først og setter Norge på rett kjøl i det grønne skiftet. Tidligere miljøminister Vidar Helgesen fra Høyre er den som til nå har vært klarest med en uttalelse på twitter: «Lar man seg ikke påvirke av denne beskjeden fra denne avsenderen, er man bortenfor redning».

«Grønt skifte er nødvendig både for klima og økonomi»

Oljelobbyen har til nå klart å overbevise mange om at norsk velstand i framtida er avhengig av fortsatt produksjon av olje og gass. Det holder ikke. Statistisk Sentralbyrå konkluderer i rapporten «Konsekvenser av redusert petroleumsvirksomhet» at konsekvensene blir relativt små.

Det mest perverse som skjer nå er at staten gjennom leterefusjonsordninga milliardsubsidierer leting etter ny olje – som det nå etter IEA-rapporten helt klart ikke vil være behov eller marked for. Om staten brukte disse pengene på å omstille norsk industri til å møte de store oppgavene innenfor fornybar energiproduksjon – som rapporten fra IEA sier er nødvendig for å nå klimamålene, ville dette være å sikre barnebarna våre både økonomisk og miljømessig.

Danmark har tatt konsekvensen av hva fagmiljøene har sagt er nødvendig for å nå klimamålene. Derfor ligger langt foran Norge i omstilling. Dette har jeg skrevet om i noen kommentarer tidligere: «Se til Danmark» og «Bruk oljepenger på det grønne skiftet mens det ennå er tid – et besteforeldreperspektiv på det grønne skiftet»

«Vi må ha to tanker i hodet – både klima og natur» 

Ifølge rapporten fra IEA må produksjonen av fornybar energi 4-dobles innen 2030 og batteriproduksjonen økes 40 ganger om verden skal nå klimamålene og de nye prognosene for energibehovet legges til grunn. Dette er mulig, og vil skape mer enn nok grønne arbeidsplasser til å erstatte de fossile. Samtidig er vi også i denne sammenhengen nødt til å passe på at naturen ikke tar alvorlig skade. Verden tåler ikke mer naturtap.

Ifølge eksperter kan vi klare begge deler – både stoppe global oppvarming og ta vare på natur og biomangfold. Men det sier seg selv at det blir enormt krevende og vil stille svært store krav til framtidas politikere. De som har ansvaret nå, må ikke nøle, og ikke kaste bort tida med å fortsette å gå som katta rundt den varme grauten.

Rapporten fra IEA vil uten tvil bli viktig for klimatoppmøtet i Glasgow i november, og bidra til økte krav om utfasing av produksjon av kull, olje og gass – slik FNs generalsekretær har tatt til orde for lenge. Dette vil igjen øke presset på Norge for å sette en stopper for leting etter mer olje og gass. 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Pingback: Setter fart i omstillinga - KLIMA2020

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*