Grønnvasker norsk olje

Created with GIMP
Created with GIMP

Norsk olje og gass har i det siste kjørt store annonsekampanjer i riksdekkende aviser. Det gjelder å bearbeide opinionen og få den til å se vekk fra et voksende krav om at oljevirksomheten må begrenses. Dette bruker de millioner på, men klarer likevel ikke å holde seg til sannheten, viser en gjennomgang av påstander de kommer med.

Oljelobbyen påstår: «Effekten på verdens klimagassutslipp hvis Norge slutter (med produksjon av olje og gass) er tilnærmet lik null fordi andre land står klare til å overta.»

Besteforeldrene svarer: Beregninger fra bl.a. SSB viser at for hver prosent nedgang i norsk oljeproduksjon, faller globale CO₂-utslipp med ca. en million tonn (to prosent av Norges årlige utslipp).

Påstand: «Det er viktig med fortsatt produksjon i stabile og demokratiske land, og at Norge som tar sikte på nullutslipp fra sin petroleumsindustri innen 2050, ikke er det riktige stedet å begynne.»

Svar: Demokratisk produsert olje slipper ut like mye CO2 som all annen olje. Målet om nullutslipp gjelder kun de 3 % utslipp som er knyttet til produksjon, ikke de 97 % som er knyttet til forbrenning.

Påstand: «Norsk olje- og gassnæring er ledende innen fangst og lagring av CO2 (CCS). Nødvendig storskala satsning på CCS vil kreve politisk vilje og virkemidler.»

Svar: Det eneste planlagte CCS-prosjekt vil redusere norske utslipp med maks 1,3 % i kommende 10-årsperiode. CCS i stort omfang er svært usikkert og ligger langt fram i tid. Det er tvilsomt om og når det kan bidra til vesentlig reduksjon CO2 i atmosfæren.

Påstand: «I 2050 skal vi være godt i gang med å levere et utslippsfritt produkt: Rent hydrogen fra naturgass hvor CO2 fanges og lagres (CCS).»

Svar: CCS er under utprøving, i liten skala. Det er uetisk å overlate problemene til våre barn og en teknologi som kanskje aldri vil bli realitet i stor nok skala. «Rent hydrogen fra gass» er et knep for å forlenge oljealderen i stedet for å avslutte den.

Påstand: «Målet er å produsere olje og gass så å si uten utslipp innen 2050.»

Svar: Dette er ren desinformasjon, som dekker over at det petroleums-industrielle kompleks vil beholde sin makt, ta opp alle kjente fossile ressurser og stadig lete etter mer. Besteforeldrenes mål er å redusere risikoen for at våre barnebarn, og deres barn og barnebarn, skal møte en stadig mer alvorlig klimakrise. Da må vi slutte å lete etter mer olje og gass, og avvikle oljeindustrien på en solidarisk måte.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*