Hva vil Senterpartiet?

så logo bilde

Kommende helg avvikler Sp sitt landsmøte. Partiet strutter av sjøltillit og kan få avgjørende innflytelse på retninga norsk politikk tar etter valget. Hva betyr det for ambisjonsnivået når det gjelder miljø og klima? Utkastet til arbeidsprogram lover ikke veldig godt, slik vi leser det. Vil landsmøtet ta grep og gjøre noe for en grønnere kurs?

Lite grønt i programutkastet

Besteforeldrenes klimaaksjon har denne våren lest og finkjemmet partiprogrammer. Hva står partiene egentlig for, bak alle honnørordene? Hvor tydelige er de? Hvilke prioriteringer gjør de? Hva unnlater de å si noe om? For å finne svar har vi stilt de samme utvalgte spørsmål til samtlige partiers utkast til program 2021–25. Resultatet for Senterpartiet på fem av våre sentrale nøkkelspørsmål ble i sum ganske nedslående, som man kan se:

Det er bare FrP som skårer svakere enn dette. Sammen med FrP er Sp også eneste parti som ikke klart og tydelig støtter en målsetning om å redusere samla norske klimagassutslipp med minst 50 % innen 2030.

De fem spørsmåla kunne selvfølgelig vært annerledes stilt – som ville kunne gitt et noe mer positivt bilde. F.eks.: «Opptatt av å bevare matjord mot nedbygging?» – der svaret ville blitt et klart, grønt JA. Og hvorfor har ikke Sp fått kred for sitt forslag om et investeringsselskap for grønn hydrogen og biogass?

På den annen side: Hvis naturressursspørsmålet ble formulert mer utvida – «Opptatt av å bevare natur mot nedbygging?», så ville vi igjen måtte trekke fram den triste gråfargen. Og på jernbane-spørsmålet unngår partiet bare under tvil det røde NEI.

Konklusjonene i BKAs kartlegging kan diskuteres, men bør ikke overraske. Ledelsen i Senterpartiet har gjennom det siste året vært opptatt av å markere seg mot miljøbevegelsen og de små miljøpartiene. Dette har åpenbart vært viktigere for dem enn å signalisere avstand til klimafornekterne i FrP. Sps leder i næringskomiteen, Geir Pollestad, hevder sågar at «MDG-tenkningen i deler av Ap har kommer ganske langt».

IEA-rapport og kursendring

Bildet er likevel og heldigvis ikke entydig. Programkomiteen er delt, og det er kommet en rekke endringsforslag til programutkastet. Partiveteraner som Kjersti Toppe og Per Olav Lundteigen har åpent kritisert linja ledelsen har lagt seg på i miljø- og klimapolitikken.

Partiet har ikke minst ungdomspolitikere med grønnere ambisjoner. «Dersom Ap og Sp skal være et bedre alternativ for klimaet enn den sittende regjeringen, må de ha vilje til å gripe fatt i den virkelige utfordringen: At vi er altfor avhengig av olje», skrev Ida Riis-Johansen i Klassekampen i fjor høst.

Det er et syn som nå er blitt vesentlig styrka gjennom rapporten Net Zero by 2050 fra Det internasjonale energibyrået (IEA), som fastslår at det ikke er er plass for ny olje og gass, og understreker behovet for å flytte investeringer fra fossil energi til fornybar.

Kjære senterpartister! Ta dette som en utfordring og en mulighet. Lytt til vitenskapen og til ungdommen. Vis at det finnes et parti som våger å følge fjellvettregel nr 8: Vend i tide, det er ingen skam å snu! Sørg for at BKAs karakterbok blir gjort til skamme, og at fargespekteret vil bli et annet når dette landsmøtet er over!

Spre klimavett,
del denne saken!

5 kommentarer

 1. Helge Dieset | 31.05.2021

  Som mangeårig medlem av SP er jeg skuffet over partiets holdning i de spørsmål dere nevner. Oslo Sp har lansert KAF som alternativ til CO2-avgiften , men så langt ikke fått noen respons. Håper at de prøver igjen på landsmøtet til helgen da dette er svaret på de innvendinger som hevdes mot økningen i CO2-avgiften, samt skjevfordelingen av byrdene.

 2. NARVE NODELAND | 01.06.2021

  Carbon Disclosure Project ( CDP ) i samarbeid med Climate Accountability Institute publiserte i 2017 en oversikt over klimagassutslipp fra verdens 100 største produsenter av kull,olje og gass til bruk som energikilde. CDP-rapporten inkluderer både utslipp fra produksjon og utslipp fra nedstrøms FORBRENNING av selskapenes produksjon av hydrokarboner.
  Disse 100 SELSKAPENE sto for 71% av de globale klimagassutslippene i perioden 1988-2015. Statoil/Equinor er ikke overraskende på en 37de plass blant disse 100 selskapene.
  Da norsk oljeproduksjon var som størst, bidro Statoil hvert år aggressivt med rundt 2% av verdens globale klimagassutslipp. Ikke dårlig for 0.1% av verdens befolkning.
  I Norge er det i 2021 kun Rødt, SV og MDG som fremstår å bry seg om klimakrisa vi er i. Alle de andre partiene prioriterer profitt LANGT foran klima.

 3. Finn Bjørnar Lund | 01.06.2021

  Den profitten SP og de andre prioriterer er meget kortsiktig. Kostnadene for etterslekta er det visst ingen som prøver å regne på nå. De kostnadene kan vårt oppskrytte «oljefond» måtte blir med på å dekke.

 4. John Gustav Johansen | 01.06.2021

  Dersom ovenstående er SPs standpunkter, snakker vi ikke om et grønt alternativ til Erna. SP er visst heller ikke interessert i besøk i Stortinget av Greta Thunberg. Det ville vel bli for mye framtidssnakk for SP?

 5. Gerd Johnsen | 03.06.2021

  Politiske kommentatorer hevder at Senterpartiet henter sin økte oppslutning fra regjeringspartiene. Hvis det stemmer, ser det ikke lyst ut for klima og miljø-saker i en eventuell ny regjering. Det tydeligste regjeringsalternativet ser for tiden ut til å være en mindretallsregjering med AP -SP. La oss håpe at landsmøtet i SP nå til helga tegner et parti med langt grønnere ambisjoner enn det som kommer fram av denne analysen.
  For øvrig får jeg ikke sagt ofte nok hvor takknemlig jeg er for arbeidet denne kunnskapsrike gjengen i BKA har gjort- og gjør gjennom å analysere og kommentere partiprogrammene.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*