En passiv, korttenkt eier

Julie og equinor
Ill: Ola Dimmen

Det er dagen for generalforsamling i Equinor. I Dagens Næringsliv går en aksjonærgruppe av fem besteforeldre ut mot statens representant, som rutinemessig og slavisk følger Equinor-styret når det skal stemmes over aksjonærforslag. Oljeutvinning er en solnedgangsindustri, hevder de, og det er i statens egen interesse å bidra til omstilling.


«Hvordan forklarer Equinor-styret, med en ny leder som har erklært sitt klimaengasjement, at styret ber generalforsamlingen om at ALLE klimavennlige aksjonærforslag nedstemmes?» Aksjonær Gro Nylander, medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon.

Oljefondets Carine Smith Ihenacho forteller i DN 28. april hvordan en stor aksjeeier deltar aktivt i selskapenes generalforsamling med forslag til endring av styret, lønnsforhold og langsiktige strategi, inklusive klimarisiko.

Staten, med sitt 67 prosents eierskap i Equinor, forvalter sitt ansvar påfallende passivt gjennom Olje- og energidepartementet. Som aksjonærer erfarer vi at statens representant deltar på Equinors årlige generalforsamling, men slavisk følger styrets anbefalinger når det stemmes over aksjonærforslag.

Dersom statens 67 prosent hadde vært eid av internasjonale fond og private investorer, ville styret og toppsjiktet av ledelsen i Equinor sannsynligvis vært skiftet ut etter at DN «oppdaget» Equinors tap på mer enn 200 milliarder kroner i Nord-Amerika. En norgesrekord i tap, som for eksempel kunne lønnet 5000 sykepleiere eller lærere i ti år.

Vi er en gruppe aksjonærer som deltar i Equinors generalforsamling 11. mai. Vi har sendt inn følgende to forslag:

  • Stopp all olje- og gassleting i norsk sektor av Barentshavet.

Begrunnelse: (a) En estimert oljepris på mer enn 80 dollar per fat er nødvendig for å gjøre prosjekter lønnsomme i denne krevende regionen. Det er derfor store muligheter for at Equinor kan pådra seg betydelige økonomiske tap i Barentshavet.

(b) Ved en stor ulykke, olje- eller gasslekkasje i denne utfordrende og sårbare regionen vil både omdømme, miljø- og økonomiske konsekvenser være enorme for Equinor. Det biologiske mangfoldet i Barentshavet utgjør ifølge WWF «et av Europas siste store rene og relativt uforstyrrede marine økosystemer». En nasjonal meningsmåling viser at et flertall av den norske befolkning ønsker å redusere leting og produksjon av olje og gass. Dermed er produksjon i Barentshavet ikke forankret i folkemeningen.

  • Skill ut Equinors virksomhet innen vind- og solenergi som et eget selskap.

Begrunnelse: Equinors satsing på fornybar energi utgjør i dag bare fire prosent av selskapets årlige investeringer, mens 96 prosent brukes til olje- og gassinvesteringer. Ved å skille ut fornybarvirksomheten til et «NewCo», ville selskapets fokus på slik energi bli betydelig styrket. Som et resultat ville både aksjeprisen og samfunnets verdier kunne øke dramatisk. Dette skjedde i Danmark da olje- og gasselskapet Dong skilte ut satsingen på vindkraft til det nye selskapet Ørsted. Et «NewCo»-selskap vil være en attraktiv, miljøvennlig og bærekraftig investeringsmulighet og styrke Equinors omdømme. Det gjenværende Equinor vil trolig følge de internasjonale nedadgående trendene i aksjekursen i denne solnedgangsindustrien.

Vi er alle medlemmer av Besteforeldrenes klimaaksjon, med motto «Barnas klima – vår sak». Vi ser frem til at både Equinor og staten velger dette som et viktig mål.

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Finn Bjørnar Lund | 11.05.2021

    Equinor framstår fortsatt som kortsiktig, spekulativt oljeselskap i klasse med verstingene Exxon og Chevron. Utrolig at staten som eier kan godta en slik undergraving av det grønne skiftet, som de riktignok prøver å smykke seg med etter noe satsing på vind til havs.
    Stor takk til de flotte besteforeldrene som stiller Equinor til veggs!

  2. Liv Thoma | 12.05.2021

    Er glad for å kunne delta i markeringen utenfor Equinor.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*