Skjellsettende dom

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    fredag 30. apr 2021
  • AV:
    Redaksjonen
demo tyskland

Den tyske forfatningsdomstolen har gitt de unge saksøkerne fra «Fridays for Future» medhold i at klimapolitikken er grunnlovsstridig. Regjeringa må snarest legge fram konkrete og mer forpliktende planer for utslippskutt. Steinar Winter Christensen kaller det en viktig menneskerettsdom, og tror den vil få virkninger langt utenfor Tyskland.

Pålegg til myndighetene
Til avisa The Guardian sier av de unge saksøkerne: «Dette er veldig stort. Klimabeskyttelse er ikke noe man smykker seg med; klimabeskyttelse er vår grunnleggende rettighet, det er dette som nå er fastslått. Det er en enorm seier for klimabevegelsen.»

Den tyske klimaloven fra 2019 forplikter myndighetene til å redusere utslippene med minst 55 prosent innen 2030. Men fordi dagens lovgiving ikke sier noe om reduksjoner ut over dette, mener forfatningsdomstolen at de unge utsettes for en uakseptabel byrde. – Generasjonen etter 2030 vil få stadig mindre tid til å finne tekniske løsninger og iverksette tiltak for å begrense global oppvarming til godt under 2 grader, som forutsatt i Parisavtalen, heter det i kjennelsen. Klimalovgivingen må skjerpes, og regjeringen får frist til utgangen av neste år med å sette ned utslippsmålene for tida etter 2030.

En menneskerettsdom
– Dette er musikk i mine ører, sier Steinar Winther Christensen, leder av Besteforeldrenes klimaaksjon, på telefon fra hytta i Stokke. – Når politikerne svikter, må domstolene ta ansvar, det har jeg alltid sagt og ment. Og i motsetning til norsk Høyesterett, som har abdisert, har den tyske føderale forfatningsdomstolen tatt maktfordelingsprinsippet på fullt alvor.
– Man kan si at domstolen har påtatt seg en mer styrende rolle enn det som er vanlig, med direkte pålegg til myndighetene. Den legger menneskerettslige betraktninger til grunn, og har valgt å markere at dette er overordnet dagsaktuelle politiske avgjørelser og hensyn.
– Uten at jeg kjenner tysk politikk så godt, vil jeg si at dette er ikke hvilken som helst dom og heller ikke hvilket som helst land. Det kan godt vise seg å være den viktigste dom hittil i noen klimarettssak. Jeg er ganske sikker på at den vil få ringvirkninger, positive sådanne. Forhåpentigvis vil den også få betydning for vår klagesak til Den europeiske menneskerettsdomstolen, sier Steinar Winther Christensen.

Brev til BKA med tilbakemelding fra Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Første nåløye er passert.

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Gro Nylander | 04.05.2021

    En merkedag i klimakampen. Dommen er en oppmuntring til alle oss som står på for at kloden skal være god å leve på også for kommende generasjoner!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*