En mal for aksjonslystne

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    onsdag 28. apr 2021
  • AV:
    Redaksjonen
vet med rolf 2
Rolf Bjerke Larssen er med i både Veterinæraksjonen og Besteforeldreaksjonen, der han bl.a. har vært revisor for landsstyret.

Rolf Bjerke Larssen har vært med å dra i gang Veterinærenes klimaaksjon, inspirert av Legeaksjonen. I håp om at flere yrkes- og interessegrupper vil komme etter, har han og noen andre laget en «aksjons-mal» forteller han. – Ved å følge vår oppskrift, kan man raskt og enkelt ha klar en nettside med underskriftsmulighet, opprop og liknende!

Aksjons-malen kan man studere nærmere på nettsida til Veterinærenes klimaaksjon. Her ligger det til rette for all nødvendig bakgrunnsinformasjon, i et tydelig aksjonsrettet format, med lenke til facebook m.m.

GÅ TIL OPPSKRIFT «INFO – Praktisk framgangsmåte» FOR OPPSTART AV EGEN KLIMAAKSJON MED NETTSIDE

– Noen mindre tilpasninger vil være nødvendig, som å få på plass egen logo og liknende. Vi har en mann som gjør denne jobben for bare ca. 3000 kroner. Dessuten har vi fått en ordning med Besteforeldrenes klimaaksjon som refunderer 2000 kr for de 10 første som får egen nettside opp å stå.
– Det er jo utrolig flott at Besteforeldrene stiller opp på denne måten, sier Rolf Bjerke Larssen. Og interesserte må gjerne ta kontakt med meg direkte: rolfbl@online.no 


Veterinærenes klimaaksjon har allerede mer enn 20 % oppslutning blant veterinærene, og har bl.a. overlevert opprop med signaturer til Stortinget og og regjeringen ved Klima- og miljøminister Rotevatn. – Men vårt engasjement slutter ikke der! lover Rolf Bjerke Larssen. Nå sikter vi oss inn mot stortingsvalget til høsten!

Om seg selv forteller han at han har undervist i biostatistikk, epidemiologi og forebyggende medisin på NMBU for alle studentkull på Veterinærhøgskolen fra 1987 til 2020. Han er arvelig belastet, innrømmer han. – Min far var distriktsveterinær flere steder i landet. Det ga meg en flott barndom i naturskjønne Lofoten, og deretter fine ungdomsår på Voss.
– Natur og miljø har opptatt med siden jeg som student fikk høre Erik Dammann ved det store oppstartmøtet for Framtiden i våre hender 1974. Men jeg vil gjerne nevne at jeg også ble sterkt inspirert av Anton Skulberg, veterinær, statsråd, og professor i næringsmiddelteknologi. Fra hans forelesinger om økologi i 1970 noterte jeg meg: «Det burde vært slik at i kalkylen for kostnadene med et produkt / produksjon, skal alle kostnader med å bringe økosystemene tilbake der de var før produksjonen startet, inngå.»
– I dag står vi overfor den største trusselen menneskene noen gang har møtt. Ødeleggelsene av natur og klima er i ferd med å ødelegge grunnlaget for hele vår sivilisasjon. Jeg håper bare at våre ledere tar ansvar og aksjonerer på grunnlag av vår omfattende kunnskap om natur- og klimaødeleggelsene, som alt er basert på fakta og vurdert av våre mest kompetente og redelige fagfolk.  Jeg minner om at Trump var bare få stemmer unna å vinne valget i USA, og takker skjebnen for at vi tross alt nå har en ansvarlig person i verdens viktigst jobb. Håper president Biden lykkes, og at vi får USA med som driver!

Rolf Bjerke Larssen med barnebarnet Håvard.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*