Krever kraftigere klimatiltak

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  mandag 8. feb 2021
 • AV:
  Redaksjonen
veterinærene

I morgen overleverer Veterinærenes klimaaksjon et opprop med over 900 underskrifter til miljøkomitéen på Stortinget. Det er en plikt til å varsle om at dyrehelsen er truet av klimaendringer, mener de. De advarer mot at tiltakende rovdrift på naturen kan få flere sykdommer til å spre seg fra dyr til mennesker, slik vi har sett med covid-19-pandemien.

Natur og klima må prioriteres
Oppropet «Veterinærer krever kraftigere klima- og naturtiltak nå» viser til at med dagens klimagassutslipp styrer verden mot en global oppvarming på omkring 3°C. Det vil få dramatiske og mulig irreversible konsekvenser. Menneskeheten har ikke før stått overfor en så stor trussel, og Norges klima- og energipolitikk bidrar ikke tilstrekkelig til å redusere denne. Som et rikt land med høy velstand, i stor grad basert på olje- og gassinntekter, er Norge spesielt forpliktet til å gå foran i klimakampen – både hjemme og ute i verden.

Vi, undertegnede veterinærer, dyrepleiere og fiskehelsebiologer, ber Storting og regjering om å sørge for at Norge:  

 1. Stopper oljeletingen nå og intensiverer utfasing av forurensende olje- og gassproduksjon.
 2. Legger til rette for et bærekraftig norsk hav- og landbruk, i størst mulig grad basert på egne ressurser.
 3. Skjerper vern av matjord og verdifull natur, og restaurerer skadet natur både i hav og på land.
 4. Arbeider for å styrke internasjonalt samarbeid og sørge for forpliktende prioriteringer av natur og klima i avtaler der disse kan påvirkes.

Se også intervju med en av initiativtakerne, Thorbjørn Refsum, i Norsk Veterinærtidsskrift:

– Hvordan kom Veterinærenes klimaaksjon i gang?
– Det var etter at jeg ble oppmerksom på Legenes klimaaksjon i fjor høst. Jeg møtte veterinærkollega Trygve Poppe på et klimaseminar og luftet ideen om en veterinær vri. Han tente på ideen og sa «Sett i gang, det trenger vi!». Vårt første arbeidsmøte ble holdt 12. mars. Ironisk nok den samme dagen som Norge stengte ned. Vi diskuterte om det var riktig da å dra i gang en slik aksjon, og ble enige om at tidspunktet var riktig. Covid-19-viruset er bare ett av flere smittestoffer vi kan forvente i fremtiden, blant annet som følge av inntrengen i ukjent natur og globalisering. Dette er det all grunn til å rope et varsko om og ta mer på alvor – både med hensyn til naturvern og smitteberedskap.

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

 1. Freydis Finnseth Jensen | 08.02.2021

  Takk til alle som kjemper for å berge miljøet. Det trengs mange røster for at regjering med støttespilleren skal fatte alvoret.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*